Course code ECOL330

ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Torbjørn Haugaasen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet vil gi studentene innsikt i opprinnelsen og evolusjonen av tropisk regnskog og gi en biogeografisk sammenligning av de største regnskogområdene. Viktige økologiske konsepter innen evolusjon og artsopprinnelse, og teorier innen opprettholdelse av artsrikdom, blir utdypet i et regnskogperspektiv. Aspekter innen samfunns- og landskapsøkologi og dynamikk vil også bli undersøkt. Emnet vil for øvrig takle bevaring av tropisk regnskog i et globalt og regionalt perspektiv, sammen med nåtidens og fremtidens trusler for biodiversiteten gjennom menneskelige påvirkninger. Noen aspekter inkluderer avskoging, skogsbranner og fragmentering.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Emnet gir studentene god innsikt i økologi og bevaring av tropisk regnskog.

Ferdigheter:

Studentene vil kjenne unike karakteristikker av dyre- og plantelivet i regnskog fra hvert kontinent og ha en forståelse for den komplekse sammensetningen av tropisk regnskog.

Kompetanse:

Studenten skal etter endt emne ha innsikt i nåtidens bevaring av tropisk regnskog og fremtidige scenarioer, spesielt relatert til menneskelig påvirkning.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Forelesninger og relaterte artikler. Det obligatorisk lesemateriale vil være artikler tilknyttet hver enkelt forelesning og valgt av den individuelle foreleser. Ekstra lesestoff for interesserte studenter vil bli presentert i hver enkelt forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelorgrad og økologikunnskaper tilsvarende ECOL200
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer.
Sensor:
En ekstern sensor og emneansvarlig retter alle eksamensoppgavene
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 30 timer. Studentenes egeninnsats i form av lesing og eksamensforberedelser ca. 120 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriflig eksamen: A - E / Ikke bestått