Course code ECOL330

ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Torbjørn Haugaasen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil gi studentene innsikt i opprinnelsen og evolusjonen av tropisk regnskog og gi en biogeografisk sammenligning av de største regnskogområdene. Viktige økologiske konsepter innen evolusjon og artsopprinnelse, og teorier innen opprettholdelse av artsrikdom, blir utdypet i et regnskogperspektiv. Aspekter innen samfunns- og landskapsøkologi og dynamikk vil også bli undersøkt. Emnet vil for øvrig behandle bevaring av tropisk regnskog i et globalt og regionalt perspektiv, sammen med nåtidens og fremtidens trusler for biodiversiteten gjennom menneskelige påvirkninger.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal ha god innsikt i økologi og bevaring av tropisk regnskog.

Ferdigheter:

Studentene vil kjenne unike karakteristikker av dyre- og plantelivet i regnskog fra hvert kontinent og ha en forståelse for den komplekse sammensetningen av tropisk regnskog, samt truslene de står overfor

Kompetanse:

Studentene skal etter endt emne ha innsikt i, og kunne diskutere viktige aspekter ved, nåtidens utfordringer i bevaring av tropisk regnskog og fremtidige scenarioer, spesielt relatert til menneskelig påvirkning.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Forelesninger og relaterte artikler. Det obligatorisk lesemateriale vil være artikler tilknyttet hver enkelt forelesning og valgt av den individuelle foreleser. Ekstra lesestoff for interesserte studenter vil bli presentert i hver enkelt forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelorgrad og økologikunnskaper tilsvarende ECOL200
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer.
Sensor:
En ekstern sensor og emneansvarlig retter alle eksamensoppgavene
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 26 timer. Studentenes egeninnsats i form av lesing og eksamensforberedelser ca. 100 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriflig eksamen: Bokstavkarakterer