ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Torbjørn Haugaasen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisning: 26 timer. Studentenes egeninnsats i form av lesing og eksamensforberedelser ca. 100 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet vil gi studentene innsikt i opprinnelsen og evolusjonen av tropisk regnskog og gi en biogeografisk sammenligning av de største regnskogområdene. Viktige økologiske konsepter innen evolusjon og artsopprinnelse, og teorier innen opprettholdelse av artsrikdom, blir utdypet i et regnskogperspektiv. Aspekter innen samfunns- og landskapsøkologi og dynamikk vil også bli undersøkt. Emnet vil for øvrig behandle bevaring av tropisk regnskog i et globalt og regionalt perspektiv, sammen med nåtidens og fremtidens trusler for biodiversiteten gjennom menneskelige påvirkninger.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studentene skal ha god innsikt i økologi og bevaring av tropisk regnskog.

Ferdigheter:

Studentene vil kjenne unike karakteristikker av dyre- og plantelivet i regnskog fra hvert kontinent og ha en forståelse for den komplekse sammensetningen av tropisk regnskog, samt truslene de står overfor

Kompetanse:

Studentene skal etter endt emne ha innsikt i, og kunne diskutere viktige aspekter ved, nåtidens utfordringer i bevaring av tropisk regnskog og fremtidige scenarioer, spesielt relatert til menneskelig påvirkning.

  • Forelesninger
  • Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
  • Forelesninger og relaterte artikler. Det obligatoriske lesematerialet vil være artikler tilknyttet hver enkelt forelesning og valgt av den individuelle foreleser. Ekstra lesestoff for interesserte studenter vil bli presentert i hver enkelt forelesning.
  • Fullført bachelorgrad og økologikunnskaper tilsvarende ECOL200
  • Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer.

    Skriflig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
  • En ekstern sensor og emneansvarlig retter alle eksamensoppgavene
  • Forelesninger: 2 timer per uke.
  • Realfag