Course code ECOL201

ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Erik Trond Aschehoug
Medvirkende: Torbjørn Haugaasen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: B-ØN og M-ECOL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Et semester langt, semi-selvstendig studium. Studentene vil få mulighet til å skrive en oppgave om et selvvalgt tema innen økologiens fagområde. I dette emnet skal studentene oppnå ferdigheter knyttet til litteratursøkning, lesning av vitenskapelige artikler, og akademisk skriving. For studenter som ønsker å ta master i Økologi eller Naturforvaltning gir dette emnet god mulighet til å utforske og skrive om potensielle masteroppgave-temaer.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene vil ha god kunnskap om hvordan skrive en vitenskapelig oppgave basert på eksisterende vitenskapelig litteratur. I tillegg vil studentene ha fordypet kunnskap om et selvvalgt tema innen økologiens fagområde, inkludert tidligere forskningsartikler og metoder rundt det aktuelle temaet.

Ferdigheter:

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene være i stand til å:

- Søke opp vitenskapelig litteratur ved hjelp av Google Scholar og Web of Science

- Lese og beherske vitenskapelig litteratur

- Skrive akademiske tekster

- Sette sammen vitenskapelig artikkel i samsvar med retningslinjer av et vitenskapelig tidsskrift

- Å strukturere og formatere litteraturkilder og sitater ved hjelp av EndNote.

Generell kompetanse:

Studentene har utviklet sin evne til å lese, beherske og syntetisere vitenskapelige originalarbeider innen økologifaget. I tillegg har studentene utvidet sin forståelse av den naturlige verden, økologiske prosesser og økosystemer. Denne kompetansen vil være fordelaktig for de studentene som planlegger å skrive vitenskapelige oppgaver i fremtiden, som f.eks., masteroppgave eller ph.d.-avhandling.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, valgfrie kollokviemøter med lærer til stede, samt selvstudium som skal resultere i en vitenskapelig oversiktsartikkel.
Læringsstøtte:
Kommunikasjon under kollokviemøter og forelesninger.
Pensum:
Pensum skal bli lagt opp i Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende økologisk kompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Det anbefales at studentene har tatt ECOL100 eller ECOL200, BOT100 og ZOOL100 før ECOL201. Allikevel, er emnet åpent for motiverte studenter med grunnleggende kunnskap om biologi og den naturlige verden.
Obligatorisk aktivitet:
Signert plagiaterklæring, godkjent oppgavetema, og oppgaver.
Vurderingsordning:
Emnet evalueres på bakgrunn av ett selvstendig arbeid (semesteroppgave).
Sensor:
Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor som har erfaring av fagets nivå ved NMBU så vel som ved andre nasjonale læresteder.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger ca 5 timer. Arbeid med individuell semesteroppgave ca 120 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Introduksjonsforelesning (1 time), samt enkelte oppfølgingsforelesninger (ca. 4 timer) og valgfrie kollokviemøter (10 timer). Studentenes arbeid med semesteroppgaven 120 timer.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått/ Ikke bestått