Course code ECOL201

ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Erik Trond Aschehoug
Medvirkende: Katrine Eldegard, Gustaf Mikael Olsson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Selvstudium.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Fordypet kunnskap om et sjølvalgt tema innen økologiens fagområde. Emnet tilbyr meget stor valgfrihet vedrørende faglig profil, og studenten vil få god mulighet å skrive en oppgave med utgangspunkt fra sine egne personlige preferanser. Emnet vil gi forståelse for empiri og teori innen økologi.

Ferdigheter

Kandidaten skal ha ferdigheter knyttet til litteratursøkning, lesning av vitenskapelige originalarbeider, og vitenskapelig skriftlig presentasjon. Kandidaten skal ha gode ferdigheter knyttet til anvendelse av begrep og metodikk innen fagområdet økologi.

Generell kompetanse

Emnet ønsker å utvikle kandidatens evne til å forstå og vurdere økosystemers struktur og funksjon. Etiske holdepunkter er å formidle at økologi som akademisk fag er verdinøytralt, samt å gi en forståelse for mangfoldet av livsformer som representerer ulike løsninger på miljøbetingete utfordringer.

Læringsaktiviteter:
Selvstudium som skal resultere i en skriftlig semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning under lærers kontortid.
Pensum:
Vitenskapelige originalarbeider og annen informasjon avhengig av oppgavens faglige profil.
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL100, BOT100 og ZOOL100.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Emnet evalueres på bakgrunn av ett selvstendig arbeid (semesteroppgave).

Sensor:
Kvalitetsikkring gjennom bruk av ekstern sensor som har god og lang erfarenhet av fagets nivå ved NMBU vel som ved andre nasjonale læresteder.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger ca 10 timer. Arbeid med individuell semesteroppgave ca 140 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Introduksjonsforelesning på 2 timer, samt enkelte oppfølgingsforelesninger. Studentenes arbeid med semesteroppgaven 140 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått