Course code ECOL100

ECOL100 Grunnleggende økologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Ruben Erik Roos
Medvirkende: Ronny Steen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Evolusjon og naturlig seleksjon, biogeografi, livshistoriestrategier, interaksjoner (konkurranse, predasjon, mutualisme, reproduksjon), populasjonsdynamikk, samfunnsøkologi, næringskjeder, suksesjon, økosystemprosesser, landskapsøkologi, og restaureringsøkologi.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om evolusjon og naturlig seleksjon, biogeografi, livshistoriestrategier, interaksjoner (konkurranse, predasjon, mutualisme, reproduksjon), populasjonsdynamikk, samfunnsøkologi, næringskjeder, suksesjon, økosystemprosesser, landskapsøkologi, og restaureringsøkologi.

Ferdigheter: Studenten skal kunne grunnleggende økologi og ha kritisk forståelse for økologiske problemstillinger.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne ha et essensielt fundament for videre fordypning innen økologi.

.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Hestmark, G. 2018. Hva er ØKOLOGI. Universitetsforlaget. I tillegg utvalgt litteratur.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen som varer 3 timer (multiple choice).
Sensor:
Sensor brukes til å godkjenne eksamenspørsmål.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 22 timer. Studentenes egeninnsats i form av forberedelse til undervisning og lesing: ca. 125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 22 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått