Course code ECOL100

ECOL100 Grunnleggende økologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Gustaf Mikael Ohlson
Medvirkende: Katrine Eldegard
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Populasjonsgenetikk og naturlig seleksjon, populasjoners tetthet og utbredelse, populasjonsdynamikk, livshistorie-strategier, interaksjoner (konkurranse, predasjon, mutualisme), sosiale interaksjoner, samfunnsøkologi, næringskjeder, suksesjon, økosystemprosesser, landskapsøkologi og geografisk økologi.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om populasjonsgenetikk og naturlig seleksjon, populasjoners tetthet og utbredelse, populasjonsdynamikk, livshistorie-strategier, interaksjoner (konkurranse, predasjon, mutualisme), sosiale interaksjoner, samfunnsøkologi, næringskjeder, suksesjon, økosystemprosesser, landskapsøkologi og geografisk økologi.

Ferdigheter: Studenten skal kunne tenke kritisk igjennom økologiske problemstillinger.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne ha et essensielt fundament for videre fordypning innen økologi.

.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Hestmark, G. 2018. Hva er ØKOLOGI. Universitetsforlaget. I tillegg utvalgt litteratur.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen som varer 3 timer (multiple choice).
Sensor:
Sensor brukes til å godkjenne eksamenspørsmål.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 24 timer. Studentenes egeninnsats i form av forberedelse til undervisning og lesing: ca. 125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECOL110: 3 sp
Undervisningstid:
Forelesninger: 24 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått