Course code ECOL100

ECOL100 Grunnleggende økologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Hanne Eik Pilskog
Medvirkende: Vidar Selås, Kari Klanderud
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Populasjonsgenetikk og naturlig seleksjon, populasjoners tetthet og utbredelse, populasjonsdynamikk, livshistorie-strategier, interaksjoner (konkurranse, predasjon, mutualisme), sosiale interaksjoner, samfunnsøkologi, næringskjeder, suksesjon, økosystemprosesser, landskapsøkologi og geografisk økologi.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om populasjonsgenetikk og naturlig seleksjon, populasjoners tetthet og utbredelse, populasjonsdynamikk, livshistorie-strategier, interaksjoner (konkurranse, predasjon, mutualisme), sosiale interaksjoner, samfunnsøkologi, næringskjeder, suksesjon, økosystemprosesser, landskapsøkologi og geografisk økologi.

Ferdigheter: Studenten skal kunne tenke kritisk igjennom økologiske problemstillinger.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne ha et essensielt fundament for videre fordypning innen økologi.

.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Thomas M. Smith Robert L. Smith: Elements of Ecology. 9. utgave. Pearson International Edition.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer.
Sensor:
Sensor brukes til å godkjenne eksamenspørsmål, sensurere et utvalg besvarelser og for karaktersetting.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 24 timer. Studentenes egeninnsats i form av forberedelse til undervisning og lesing: ca. 125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECOL110: 3 sp
Undervisningstid:
Forelesninger: 24 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått