Course code ECN376

ECN376 Naturressurs- og miljøøkonomi - anvendelser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Medvirkende: Knut Einar Rosendahl, Olvar Bergland, Arild Einar Bjørn Angelsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i siste halvdel av vårparallellen. Emnet har vegledning/vurdering i vårparallellen. 
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet bygger på teorigrunnlaget fra ECN275, og er en variant av ECN375 (teorigrunnlag fra ECN275 og semesteroppgave). Emnet omfatter semesteroppgaven i ECN375, der studentene jobberi grupper på eget valgt tema innen naturressurs- og miljøøkonomi. Gruppestørrelse 2-3 studenter.
Læringsutbytte:

Kandidater fra emnet skal være i stand til å anvende økonomisk teori for å analysere sentrale problemstillinger i forvaltning av miljø og naturressurser. Disse omfatter: samspill økonomi-miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, og internasjonale miljøavtaler.

Kandidatene bruker teori fra ECN275 (eller tilsvarende) på en sjølvalgt semesteroppgaver der de anvender denne teorien og får erfaring i anvendt analyse.

Læringsaktiviteter:
Oobligatorisk semesteroppgave i grupper på 2-3 studenter på et sjølvalgt team innafor naturressurs- og miljøøkonomi.
Læringsstøtte:
Vegledning på arbeid med semesteroppgave.
Pensum:
Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman, og utvalgt  tilleggslitteratur nødvendig for semesteroppgaven. (lærebok kan endres før semesterstart viss ei meir egna lærebok blir tilgjengelig)
Forutsatte forkunnskaper:
ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave (100%). Arbeid med semesteroppgaven skjer i siste tredjedel av kurset. Oppgaven forfaller på slutten av eksamensperioden. For å kunne skrive semesteroppgave må studenten ha bestått eksamen fra ECN275 eller tilsvarende emne fra anna lærested. Semesteroppgave der 2-3 studenter jobber sammen på et sjølvalgt tema innafor naturressurs- eller miljøøkonomi. Karakteren gis som A-F.
Sensor:
Intern sensor (faglærer)
Merknader:
Emnet vil bli undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori eller tilsvarende.
Overlapp:
Bygger på teoridel fra ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori.
Undervisningstid:
Ingen (emnet bygger på teorigrunnlag/undervisning/øvinger/diskusjoner fra ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori).
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bokstavkarakterer