ECN376 Naturressurs- og miljøøkonomi - anvendelser

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Eirik Romstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:150 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen og juniblokken.

Om dette emnet

Emnet bygger på teorigrunnlaget fra ECN275, og er en variant av ECN375 (teorigrunnlag fra ECN275 og semesteroppgave). Emnet omfatter semesteroppgaven i ECN375, der studentene jobberi grupper på eget valgt tema innen naturressurs- og miljøøkonomi. Gruppestørrelse 2-3 studenter.

Dette lærer du

Kandidater fra emnet skal være i stand til å anvende økonomisk teori for å analysere sentrale problemstillinger i forvaltning av miljø og naturressurser. Disse omfatter: samspill økonomi-miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, og internasjonale miljøavtaler.

Kandidatene bruker teori fra ECN275 (eller tilsvarende) på en sjølvalgt semesteroppgaver der de anvender denne teorien og får erfaring i anvendt analyse.

 • Oobligatorisk semesteroppgave i grupper på 2-3 studenter på et sjølvalgt team innafor naturressurs- og miljøøkonomi.
 • Vegledning på arbeid med semesteroppgave.
 • Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman, og utvalgt tilleggslitteratur nødvendig for semesteroppgaven. (lærebok kan endres før semesterstart viss ei meir egna lærebok blir tilgjengelig)
 • ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori eller tilsvarende.
 • Semesteroppgave (100%). Arbeid med semesteroppgaven skjer i siste tredjedel av kurset. For å kunne skrive semesteroppgave må studenten ha bestått eksamen fra ECN275 eller tilsvarende emne fra anna lærested. Semesteroppgave der 2-3 studenter jobber sammen på et sjølvalgt tema innafor naturressurs- eller miljøøkonomi. Karakteren gis som A-F. Ingen konte mulighet.
 • Intern sensor (faglærer)
 • Emnet vil bli undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • Ingen (emnet bygger på teorigrunnlag/undervisning/øvinger/diskusjoner fra ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori).
 • Bygger på teoridel fra ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori.
 • Bokstavkarakterer
 • ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori eller tilsvarende.