Course code ECN376

ECN376 Naturressurs- og miljøøkonomi - anvendelser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Medvirkende: Arild Andersen, Knut Einar Rosendahl, Olvar Bergland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i siste halvdel av vårparallellen. Emnet har vegledning/vurdering i vårparallellen. Emnet gis første gang i vårparallellen 2018.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet bygger på teorigrunnlaget fra ECN273, og er en variant av ECN373 (teorigrunnlag fra ECN273 og semesteroppgave). Emnet omfatter semesteroppgaven i ECN373, der studentene jobberi grupper på eget valgt tema innen naturressurs- og miljøøkonomi. Gruppestørrelse 2-3 studenter.
Læringsutbytte:

Kandidater fra emnet skal være i stand til å anvende økonomisk teori for å analysere sentrale problemstillinger i forvaltning av miljø og naturressurser. Disse omfatter: samspill økonomi-miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, og internasjonale miljøavtaler.

Kandidatene bruker teori fra ECN273 (eller tilsvarende) på en sjølvalgt semesteroppgaver der de anvender denne teorien og får erfaring i anvendt analyse.

Læringsaktiviteter:
Oobligatorisk semesteroppgave i grupper på 2-3 studenter på et sjølvalgt team innafor naturressurs- og miljøøkonomi.
Læringsstøtte:
Vegledning på arbeid med semesteroppgave.
Pensum:
Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman, og utvalgt  tilleggslitteratur nødvendig for semesteroppgaven.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN 273 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN273 og anbefalte forkunnskaper for ECN273.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave (100%). Arbeid med semesteroppgaven skjer i siste tredjedel av kurset. For å kunne skrive semesteroppgave må studenten ha bestått eksamen fra ECN273 eller tilsvarende emne fra anna lærested. Semesteroppgave der 2-3 studenter jobber sammen på et sjølvalgt tema innafor naturressurs- eller miljøøkonomi.
Sensor:
Intern sensor (faglærer)
Merknader:
Bygger på teoridel fra ECN273/ECN373.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
ECN273 eller tilsvarende.
Overlapp:
Bygger på teoridel fra ECN273/ECN373.
Undervisningstid:
Ingen (emnet bygger på teorigrunnlag/undervisning/øvinger/diskusjoner fra ECN 273)..
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått