Course code ECN350

ECN350 Utvikling og Globale Utfordringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Stein Terje Holden
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset fokuserer på globale utfordringer av høy relevans for utviklingsland. Kurset tar også opp kontroversielle temaer i utviklingsdebatten hvor ulike syn og teorier finnes. De globale utfordringene inkluderer bl.a. klimaendringer og klimarisiko og politikk-responser, befolkningsvekst og sysselsetting, migrasjon og ungdomsarbeidsløshet, land degradering og landpolitikk, lokal og global matsikkerhet. Kontroversielle emner inkluderer ulike perspektiver på rasjonalitet og adferd, Malthus versus Boserup (Solow), Hardin versus Ostrom, Frihandel versus Proteksjonisme, mm.
Læringsutbytte:

Studentene skal gjøre seg kjent med globale utfordringer og relevant litteratur som inkluderer alternative perspektiver på basis av tema og litteratur/kilder gjort tilgjengelig gjennom Canvas.

Hver student velger to temaer for fordypning og skriving av to selvstendige essay på engelsk. Dette vil gi ferdigheter i å søke etter litteratur og lage faglige litteratur review på engelsk.

Studentene vil lære gjennom å lage presentasjoner og fremføre disse for hverandre og gi hverandre feedback på presententasjonsteknikk og innhold.

Læringsaktiviteter:
  • Studiemateriale i Canvas (litteratur, lenker til YouTube med mer, øvinger)
  • Skriving av to essays på engelsk på relevante selv-valgte tema
  • Presentasjon av egne essays for andre studenter (og kursansvarlig)
Pensum:
Materiale gjøres tilgjengelig i Canvas (mange kilder).
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i essaypresentasjoner i klassen.
Vurderingsordning:
Skriving og presentasjon av to essays som det gis karakter på (A-F) teller 100%.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått