Course code ECN350

ECN350 Utviklings- og naturressursøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Stein Terje Holden
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kvantitative analysemetoder i utviklingsøkonomi, mikro i utviklingsøkonomi, husholdsmodeller, likevektsmodeller i institusjonell økonomi for rurale økonomier, naturressursforvaltning, klimarisiko og tilpasning, fattigdom og utvikling.
Læringsutbytte:
Å gi studentene en dypere forståelse av økonomisk teori og metoder og hvordan bruke dette til policy-analyse med spesiell vekt på fattigdomsreduksjon, matvaresikkerhet, klimatilpasning, og forvaltning av naturressurser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, presentasjoner, diskusjoner.
Læringsstøtte:
Lærer introduserer og hjelper med øvinger.
Pensum:
En detaljert pensumliste utleveres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN202/201, ECN210, ECN211, ECN230, ECN352, ECN270.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN271, ECN305, ECN320, ECN371.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvinger og gruppearbeid/presentasjon. Øvinger er gyldige til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen. 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3.5 timer), teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN450, 10 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 timer pr uke. Øvinger: 0-2 timer pr uke. Total (forelesninger + øvinger): 2-4 timer pr uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått