Course code ECN330

ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: <p>Emnet tilbys fra høsten 2021. </p><p>Årlig</p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet tilbys fra høsten 2021. 

Emner starter i høstparallellen og har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset er designet for å gi en praktisk forståelse av økonomisk integrasjon (EU) og det multilaterale handelssystemet av Verdens Handelsorganisasjon som institusjonelle plattformer for å forklare økonomisk globalisering. Globalisering, definert fra et økonomisk perspektiv, er internasjonale handelen med varer og tjenester og grenseoverskridende mobilitet av arbeidskraft og kapital. Medlemskap i disse institusjonene studeres for å analysere de økonomiske og forretningsrelevante implikasjonene av reglene og de juridiske forpliktelsene som påvirker handel og faktorbevegelser. Kurset gir en omfattende oversikt over behandlingen av handelspolitikk (import/eksport skatter - toll, subsidier og kvoter) og nasjonale forskrifter (sanitære og plantesanitære tiltak, tekniske handels hindringer, investerings tiltak, subsidier, landbrukspolitikk, osv.).

Beskrivelse av emnet, forelesningsplan, kursmateriell, øvelser og tidligere eksamener er tilgjengelig på følgende nettsted: http://arken.nmbuno/~robega/ECN330

Læringsutbytte:

Studentene forventes å:

(1) utvikle et konseptuelt rammeverk for å forstå de økonomiske implikasjonene av regional integrasjon versus WTOs multilaterale handelssystem;

(2) innhente kunnskapen for å vurdere et lands handelspolitikk og nasjonale forskrifter for å overholde reglene og forpliktelsene til et medlemsland i WTO; og

(3) utvikle evnen til å analysere forretningsmessige implikasjoner av spesifikk handelspolitikk og nasjonale forskrifter / programmer ansatt i forskjellige land.  

Læringsaktiviteter:

There are expected to be 10-11 three-hour lecure sessions given intensively at in the first half of the semester. Students are expected to come prepared for lectures by having read the assigned materials.

There are 2-3 exercises to be worked on as a group or in smaller groups (depending on the class size) during lecture sessions. These exercises (problem sets) are intended to reinforce concepts and topics covered in the lectures. The exercises are not graded, but must receive a passing grade for a student to sit for the exam.

In addition, students will work on a semester project, a term paper, on the specifics of case involving a trade dispute at the WTO. The semester project will require the application of the knowledge obtained through the lectures and reading assignments by having students understand the objectives of a country's policy, analyze the trade implications of that policy, and assess the merits of the arguments of the parties involved in the trade dispute after weighing the objectives of the policy against the evidence of the policy's effects. The semester project requires group work of 2-3 students who will  jointly submit a written paper. Each student will individually orally defend the paper. Both the written paper and the oral defense of the project will be graded.

Læringsstøtte:

Instruktøren er tilgjengelig og opprettholder kontortid hvor studenten kan søke konsultasjoner. Hvis studenten foretrekker å ha mer tilbakemelding på øvelser eller ønsker å følge opp poengene som er gjort i løpet av forelesningen, er avgangstimer eller e-post kontakt passende for detter formålet.  

Når forelesningene er over midtveis i semesteret, vil studentene jobbe med semesterprosjektet. Instruktøren vil være tilgjengelig for konsultasjoner og veiledning i løpet av tiden som er gitt til forelesninger. Instruktøren vil godta utkast til papiret for å redigere og kommentere. Etter innlevering av prosjektet kan hver gruppe forvente å ha en skriftlig evaluering av oppgaven med generelle og konkrete kommentarer til kvaliteten på arbeidet.

Pensum:

Det nødvendige pensum materiell består av to lærebøker:

Hoekman og Kostecki, The Political Economy of the World Trading System

Krugman, Obstfelt og Melitz, International Economics: Theory and Policy (Pearson Education Limited) eller Appleyard and Field, Intenational Economics (McGraw-Hill, Inc.)

I tillegg er det avlesninger på nettet på: http//arken.nmbu.no/~robega/ECN330

Forutsatte forkunnskaper:
Kurset er designet for å være releant for studenter i samfunnsøkonomi og økonomi administrasjon og åpent for studenter utenfor Handelshøyskolen. Det er et kjernekurs under spesaliseringen i Agribuiness and Food Economics på grunn av dens relevans for analyse av råvaremarkeder og matmarkeder, some også bør relevant til studenter i utvikle studier og landbruks- og mat vitenskap. 
Anbefalte forkunnskaper:
En fast bakgrunn i grunnleggende/mellomliggende mikroøkonomi er nyttig. Relevant teori som dekkes på bachelornivå (f.eks. handelsteori, politikk analyse og teori om de nest beste) blir forfrisket of grunnleggende mikroøkonomiske konsepter som pris- og inntektselastisiteter, produsent- og forbrukeroverskudd, osv., blir vurdert om nødvendig. 
Vurderingsordning:
A written finan exam is required as part of the final grade. The exam must be written in English. There are no calculations required and graphs are required only where specified. Graphical analysis can be used throughout as the student prefers.
Sensor:
En ekstern sensor vil kontrollere kvaliteten på pensum og spørsmål til avsluttende eksamen. Den eksterne sensoren vil også evaluere oppgaven og være til stede for muntlig forsvare av oppgaven. 
Merknader:

Emnet tilbys fra høsten 2021. 

Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på ement.

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Minimumskrav for opptak til høyere utdanning i Norge (generell studiekompetanse). 
Undervisningstid:
30-33 timer forelesning, 6 timer pr. uke. inkludert øvingsessjoner.
Eksamensdetaljer: :