Course code ECN330

ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
- Betydningen av økonomisk integrasjon og det multilaterale handelssystem (spesielt WTO) som en plattform for å ta opp spørsmål angående handel med varer og tjenester. - Handelspolitikk og landbrukspolitikk i utvalgte eksport- og importland diskuteres i forhold til deres samsvar med WTO regelverket.
Læringsutbytte:
Studentene ska tilegne seg: -en forståelse av de omfattende interrelasjonene mellom valutamarkedet og penge-, vare- og kapitalmarkedene. -en forståelse av virkningene av en stats makroøkonomiske politikk i et fast, fleksibelt og styrt valutamarked og de økonomiske følgene av denne. -en begrepsmessig ramme for å forstå de økonomiske virkningene av regional integrasjon i forhold til WTOs multilaterale handelssystem og -evnen til å vurdere et lands handelspolitikk og landbrukspolitikk for å kunne vurdere om denne politikken er i samsvar med WTO regelverket.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Tre øvingsoppgaver underveis i emnet må bestås for å gå opp til eksamen. Semesteroppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
- En hvilken som helst internasjonal lærebok i økonomi som dekker stoff tilsvarende ECN 230. - Hoekman and Kostecki, The Political Economy of the World Trading System, 2001. - Nettbasert studiemateriale.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN211/ECN212, ECN230, ECN330 og ECN201.
Obligatorisk aktivitet:
3 øvingsoppgaver og en semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer, 60%. Muntlig eksamen og semesteroppgave, 40%. Alle eksamensdeler må bestås.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser. Det skal også være en ekstern sensor for å evaluering av semesteroppgave og muntlig eksamen.
Merknader:
Emnebeskrivelse, forelesningsplan, kursplan og kursmateriale er tilgjengelig på emnets nettside: http://athene.umb.no/emner/ECN330
Normert arbeidsmengde:
- Betydningen av økonomisk integrasjon og det multilaterale handelssystem (spesielt WTO) som en plattform for å ta opp spørsmål angående handel med varer og tjenester. - Handelspolitikk og landbrukspolitikk i utvalgte eksport- og importland diskuteres i forhold til deres samsvar med WTO regelverket.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Høstparallell: 6 timer per uke totalt 42 timer (7 uker).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått