Course code ECN306

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100 NO 0
PRAKS02 Obligatorisk praksis NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101 NO 0
MATH001 Forkurs i matematikk NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
DPLPRA2 Praksisblokk 2 ekstern NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
NOVA-300 NOVA Master course 0
VET312 Vilt og reinsykdommer NO 1.5
VET318 Sykdomskontroll NO 1.5
DIFSASP0 Kurs 8 - Sedasjon, anestesi og smertebehandling NO 1.5
PHDARTIKKEL Artikler NO 1.5
SYKKTR08 Sykdomskontroll (epidemiologi) NO 1.5
VILTRE06 Vilt- og reinmedisin NO 1.5
DIFPAB07 Kurs 21 - Praktisk arbeid i besetning NO 1.5
HET210 Husdyrmiljø I NO 10
HET201 Husdyretologi og dyrevelferd NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN, NO 10
GMUJ210 Parameterestimering NO 10
GMLM213 Geodesi NO 10
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
TBA190 Husbyggingsteknikk I NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMLM102 Grunnleggende landmåling NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN, NO 10
TBA210 Husbyggingsteknikk II NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN, NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
GMDK300 Digital kartografi NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
TBA220 Konstruksjonsteknikk bygg NO 10
GMGD211 Feltkurs i geomatikk NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
TBA270 Byggesak og prosjektadministrasjon NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN, NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKS300 Skogøkologi NO 10
STAT100 Statistikk NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10