Course code ECN306

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
FYS230 Elektroteknikk NO 10
FYS210 Hydrodynamikk NO 10
GMGD211 Feltkurs i geomatikk NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN, NO 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
FMI313 Mennesket og miljø NO 10
HFA400 Kvantitativ genetikk EN, NO 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
HFA301 Avlsverdiberegning EN, NO 10
FHV370 Aktivitetsvitenskap - Globale og lokale perspektiv EN, NO 10
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi EN 10
LAA210 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser NO 10
FYS100 Fysikk og natur NO 10
HFA250 Anvendt husdyravl NO 10
GMLM102 Grunnleggende landmåling NO 10
HFA200 Generell husdyravl EN 10
FMI312 Human miljøkjemi EN, NO 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
HET303 Husdyrmiljø II NO 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
HET210 Husdyrmiljø I NO 10
HET201 Husdyretologi og dyrevelferd EN, NO 10
GMUJ210 Parameterestimering NO 10
GMSK300 Satellittkartlegging EN, NO 10
GMLM213 Landmåling - teori NO 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
LAA216 Konstruksjonsteknikk NO 10
STAT300 Statistisk dataanalyse EN 10
TBA280 Bygg og miljø NO 10
TBA270 Byggesak og prosjektadministrasjon NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN 10
TBA220 Konstruksjonsteknikk bygg NO 10
TBA210 Husbyggingsteknikk II NO 10
TBA190 Husbyggingsteknikk I NO 10
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
STAT360 Teoretisk statistikk EN, NO 10
STAT330 Analyse av kategoriske data EN, NO 10
STAT310 Videregående forsøksplanlegging og variansanalyse EN, NO 10
STAT100 Statistikk NO 10
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN, NO 10
SKS300 Skogøkologi NO 10
SKOG310 Nordisk skogbruk og skogforskning EN 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10