Course code ECN303

ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Stein Terje Holden
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Introduksjon til måling av virkninger (f.eks. skille kausalitet fra korrelasjon), virkninger på hva, virkninger av hva. Oversikt over metoder, deres styrker, svakheter og anvendelsesområder. Gjennomgang av følgende metoder med øvinger: Matching metoder, Instrumentvariabel-metoder, Control function (Selection) metoder, Difference-in-difference metoder, Panel data metoder, Pipeline og eksperimentelle metoder. Studentene får øvinger (med innlevering) i bruk av de forskjellinge metodene.
Læringsutbytte:

1. Studentene lærer å vurdere utfordringene knyttet til å identifisere og måle virkninger (impacts)

av politikk, prosjekter, sjokk (det man vil måle virkningene av).

2. Studentene får øving i å designe en impact studie.

3. Studentene lærer å bruke forskjellige statistiske metoder for å måle impacts med virkelige data.

4. Studentene lærer å inspisere data, data kvalitet, og kritisk velge relevante variabler for analysene.

5. Studentene lærer å bruke STATA programvare til impact assessment.

6. Studentene lærer å kritisk sammenligne metoder, deres styrker og svakheter og hvordan de eventuelt best kan kombinere dem.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger. Det er fem øvinger i kurset, en som går på design av en impact studie og de fire andre som går å på lære å bruke ulike statistiske metoder for å måle virkninger. Hver metode og øving introduseres gjennom en forelesning og studentene bruker så de neste to ukene på å gjennomføre øvingen. For de fire analyseøvingene må studentene skaffe seg oversikt over et datasett som de må velge variabler i for sine analyser. Kurset har en "learning by doing" filosofi og studentene kan få hjelp fra lærer i eller utenom øvingstimene når de trenger det. Mot slutten av kurset får studentene i oppgave å sammenligne metodene mot hverandre og kritisk tenke igjennom fordeler og ulemper med hver og hvordan de eventuelt kan kombineres.
Læringsstøtte:
Øvinger med støtte fra lærer.
Pensum:
Cameron, A. C. and Trivedi, P. K. (2010). Microeconometrics Using Stata. Revised Edition. Stata Press. Detaljert pensumliste deles ut ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN201 Økonometri eller tilsvarende, STAT100 Statistikk, basiskunnskap i bruk av STATA.
Anbefalte forkunnskaper:
Anbefalt tatt sammen med ECN301 Økonometrisk metode.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i øvinger er obligatorisk. Minst fire av fem øvinger må være innlevert og godkjent (kvalitetsstandard) før man kan gå opp til eksamen. Øvinger er gyldige til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen. 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer pr uke, kombinering av forelesning og øving.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått