Course code ECN303

ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Therese Dokken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Introduksjon til måling av virkninger (f.eks. skille kausalitet fra korrelasjon), virkninger på hva, virkninger av hva. Oversikt over metoder, deres styrker, svakheter og anvendelsesområder. Gjennomgang av følgende metoder med øvinger: Matching metoder, Instrumentvariabel-metoder, Control function (Selection) metoder, Difference-in-difference metoder, Panel data metoder, Pipeline og eksperimentelle metoder.
Læringsutbytte:
En innføring i moderne metoder brukt til å måle kvantitative virkninger av endret politikk, prosjekter, sjokk og andre endringer. Det gis en oversikt over de mest vanlige metoder, deres styrker og svakheter og anvendelsesområder. En øving gis for hver av de viktigste metodene slik at studentene får trening i bruk av disse metodene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger
Læringsstøtte:
Øvingermed støtte fra lærer
Pensum:
Cameron, A. C. and Trivedi, P. K. (2010). Microeconometrics Using Stata. Revised Edition. Stata Press. Detaljert pensumliste deles ut ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Økonometri (ECN201 eller tilsvarende), Statistikk (STAT100), basiskunnskap i bruk av STATA
Anbefalte forkunnskaper:
Anbefalt tatt sammen med ECN301 Økonometrisk metode.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i øvinger er obligatorisk
Vurderingsordning:
3.5 timers skriftlig eksamen (100 %).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timer pr uke, kombinering av forelesning og øving.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått