Detaljer om emnet ECN302

ECN302 Matematikk for økonomer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Kyrre Rickertsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Augustblokk.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-ECON.
Emnets innhold:
Emnet dekker matematiske metoder som blir brukt i emner som ECN311 (masterkurs i mikroøkonomi) og ECN301 (masterkurs i økonometri). Kurset er en obligatorisk del av masterprogrammet i samfunnsøkonomi ved NMBU. For detaljert beskrivelse av emnets innhold se engelsk beskrivelser under.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal kunne:

- Grunnleggende matrisealgebra

- Derivasjon med en og flere variabler

- Egenskaper ved konkave og kvasikonkave funksjoner

- Optimering uten skranker

- Optimering med likhets- og ulikhetsskranker

- Derivasjon av implisitte funksjoner og Cramers regel.

- "Envelope theorem"

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

- Formulere og løse økonomiske problemer

- Arbeide på en selvstendig måte med økonomiske problemer

- Løse relevante økonomiske problemer innenfor optimering og komparativ statikk

Generell kompetanse

Studenten skal lære seg redskaper og opparbeide analytiske ferdigheter som trengs for å gjennomføre kurs på masternivå innen blant annet mikroøkonomi og økonometri. 

Læringsaktiviteter:
Kurset består av forelesninger, øvelser og selvstudier i læreboken. Det er en forelesning og en øving hver dag. Studentene oppfordres til å arbeide i grupper.
Læringsstøtte:
Det vil være øvelser med hjelpelærer(e).
Pensum:
  • Deler av Alpha C. Chiang and Kevin Wainwrigth (2005) Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw Hill International edition.
  • Forelesningsnoteter.

Pensum kan endres.

Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk på nivå med MATH100 (brukerkurs i matematikk) eller ECN102 (innføring i matematikk for økonomer).
Anbefalte forkunnskaper:
Mikroøkonomi på nivå med ECN210 (mikroøkonomi II - konsument, produsent, marked og velferd), ECN211 (mikroøkonomi II - institusjoner, spill og markedssvikt) og ECN222 (makroøkonomi II).
Vurderingsordning:
Tre oppgavesett må leveres og bli vurdert til "bestått" for at emnet skal bestås.
Sensor:
Ekstern sensor vil gå gjennom opplegg for vurdering.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer. 
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Overlapp:

MATH111 Calculus 1 -1 ECTS

MATH112 Calculus 2 -1 ECTS

MATH113 Linear Algebra and Linear Differential Equations -2 ECTS

MATH131 Linear Algebra -2 ECTS

Undervisningstid:
Det er fire timer daglig med forelesninger og øvinger. Halvparten av tiden til forelesninger og halvparten til øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått