Course code ECN302

ECN302 Matematikk for økonomer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Kyrre Rickertsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Augustblokk.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-ECON.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet dekker matematiske metoder som blir brukt i emner som ECN311 (masterkurs i mikroøkonomi) og ECN301 (masterkurs i økonometri). Kurset er en obligatorisk del av masterprogrammet i samfunnsøkonomi ved NMBU. For detaljert beskrivelse av emnets innhold se engelsk beskrivelser under.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal kunne:

- Grunnleggende matrisealgebra

- Derivasjon med en og flere variabler

- Egenskaper ved konkave og kvasikonkave funksjoner

- Optimering uten skranker

- Optimering med likhets- og ulikhetsskranker

- Derivasjon av implisitte funksjoner og Cramers regel.

- "Envelope theorem"

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

- Formulere og løse økonomiske problemer

- Arbeide på en selvstendig måte med økonomiske problemer

- Løse relevante økonomiske problemer innenfor optimering og komparativ statikk

Generell kompetanse

Studenten skal lære seg redskaper og opparbeide analytiske ferdigheter som trengs for å gjennomføre kurs på masternivå innen blant annet mikroøkonomi og økonometri. 

Læringsaktiviteter:
Kurset består av forelesninger, øvelser og selvstudier i læreboken. Det er en forelesning og en øving hver dag. Studentene oppfordres til å arbeide i grupper.
Læringsstøtte:
Det vil være øvelser med hjelpelærer(e).
Pensum:
  • Deler av Alpha C. Chiang and Kevin Wainwrigth (2005) Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw Hill International edition.
  • Forelesningsnoteter.

Pensum kan endres.

Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk på nivå med MATH100 (brukerkurs i matematikk) eller ECN102 (innføring i matematikk for økonomer).
Anbefalte forkunnskaper:
Mikroøkonomi på nivå med ECN210 (mikroøkonomi II - konsument, produsent, marked og velferd), ECN211 (mikroøkonomi II - institusjoner, spill og markedssvikt) og ECN222 (makroøkonomi II).
Vurderingsordning:
Tre oppgavesett må leveres og bli vurdert til "bestått" for at emnet skal bestås.
Sensor:
Ekstern sensor vil gå gjennom opplegg for vurdering.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer. 
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Overlapp:

MATH111 Calculus 1 -1 ECTS

MATH112 Calculus 2 -1 ECTS

MATH113 Linear Algebra and Linear Differential Equations -2 ECTS

MATH131 Linear Algebra -2 ECTS

Undervisningstid:
Det er fire timer daglig med forelesninger og øvinger. Halvparten av tiden til forelesninger og halvparten til øvinger.
Eksamensdetaljer: :