ECN302 Matematikk for økonomer

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Kyrre Rickertsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.

Om dette emnet

Emnet dekker matematiske metoder som blir brukt i emner som ECN311 Microeconomics III og ECN301 Econometric Methods. Emnet er en obligatorisk del av masterprogrammet i økonomi og bærekraft ved Handelshøyskolen, NMBU. For detaljert beskrivelse av emnets innhold se engelsk beskrivelser.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal kunne:

- Grunnleggende matrisealgebra

- Derivasjon med en og flere variabler

- Egenskaper ved konkave og kvasikonkave funksjoner

- Optimering uten skranker

- Optimering med likhets- og ulikhetsskranker

- Derivasjon av implisitte funksjoner og Cramers regel.

- Innhyllingsteoremet

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

- Formulere og løse økonomiske problemer

- Arbeide på en selvstendig måte med økonomiske problemer

- Løse relevante økonomiske problemer innenfor optimering og komparativ statikk

Generell kompetanse

Studenten skal lære seg redskaper og opparbeide analytiske ferdigheter som trengs for å gjennomføre kurs på masternivå innen blant annet mikroøkonomi og økonometri.

 • Campusundervisning uten strømming. Emnet består av forelesninger, øvinger og selvstudier i læreboken. Det er en forelesning og en øving hver dag, svaret på disse øvingene må innleveres i 3 oppgavesett (ett hver uke). Studentene oppfordres til å arbeide i grupper, men må levere individuelle besvarelser til oppgavesettene.
 • Det er øvinger med hjelpelærer(e).
  1. Deler av Alpha C. Chiang and Kevin Wainwrigth (2005) Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw Hill International edition.
  2. Forelesningsnoteter.

  Pensum kan endres.

 • Matematikk på nivå med MATH100 Brukerkurs i matematikk eller ECN102 Innføring i matematikk for økonomer.
 • Mappevurdering med bestått/ikke bestått karakter: Tre oppgavesett må leveres innen tidsfristen for hvert oppgavesett. Alle oppgavesettene må være bestått for å bestå kurset. Det må leveres individuell besvarelse av hvert oppgavesett. Ingen kontemulighet.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor vil gå gjennom opplegg for vurdering.
 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • Det er fire timer daglig med forelesninger og øvinger. Halvparten av tiden til forelesninger og halvparten til øvinger.
 • M-ECON og M-ØA.
 • MATH111 Calculus 1 -1 ECTS

  MATH112 Calculus 2 -1 ECTS

  MATH113 Linear Algebra and Linear Differential Equations -2 ECTS

  MATH131 Linear Algebra -2 ECTS

 • GSK