Course code ECN280

Emneansvarlige: Torstein Arne Bye, Knut Einar Rosendahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Ingen
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
1) Introduksjonsforelesning med overblikk over energimarkeder. 2) Elektrisitetsmarkedet med hovedvekt på vannkraft og disponering av vann i magasiner. 3) Fra frikonkurranse til markedsmakt i energimarkeder 4) Virkemidler i energi- og klimapolitikken og effekter på energimarkeder. Samspillseffekter mellom virkemidler. 5) Spesielle problemstillinger knyttet til gassmarkedet. 6) Spesielle problemstillinger knyttet til oljemarkedet. 7) Spesielle problemstillinger knyttet til fornybar energi og teknologiutvikling
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne: - Ha innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til produksjon, omsetning, handel med og skattlegging av ulike energiformer i et liberalisert energimarked - Utlede og analysere markedslikevekten i et vannkraftbasert energisystem ved bruk av økonomiske modeller, og forstå hva som påvirker vannkraftprodusentenes valg av produksjon - Analysere og forstå hvordan markedsmakt kan påvirke energimarkeder - Analysere og forstå effekten av ulike typer energi- og klimapolitikk i energimarkedet - Ha innsikt i spesielle forhold som gjelder oljemarkedet, gassmarkedet og framveksten av fornybar energi
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingstimer, egenstudier. Tre obligatoriske oppgaver må bestås.
Læringsstøtte:
Øvingstimer. Nettstøtte.
Pensum:

Hovedbok:

Førsund, F. R. (2007): Hydropower Economics. International Series in Operations Research and Management Science, ISOR 112, Springer 2007. ISBN 978-0-387-73026-4

I tillegg enkeltartikler/bokkapitler.

Pensumplan utdeles på første forelesning (se også web-sidene for kurset)

Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi, tilsvarende ECN210 eller ECN211.
Obligatorisk aktivitet:
Tre obligatoriske oppgaver må bestås.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 2-4 timer pr. uke. Øvingstimer 0-2 timer pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått