ECN280 Energiøkonomi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Knut Einar Rosendahl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kurset består av tre hoveddeler: 1) Fossile brensler; 2) Kraftmarkedet; og 3) Energi, miljø & teknologi.

1) Fossile brensler: Spesiell fokus på oljemarkedet (inkl. OPECs atferd), det europeiske gassmarkedet, og teori om ikke-fornybare ressurser.

2) Kraftmarkedet: Spesiell fokus på vannkraft og disponering av vann i magasiner, og samspill med uregulerbar kraft og termisk kraft (f.eks. gasskraft), samt krafthandel.

3) Energi, miljø & teknologi: Spesiell fokus på virkemidler i energi- og klimapolitikken og effekter på energimarkeder, samt betydning av nye energiteknologier.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Innsikt i internasjonale energimarkeder, inkl. viktige drivkrefter for utviklingen i disse markedene samt sentrale problemstillinger
 • Innsikt i det norske kraftmarkedet, inkl. viktige drivkrefter for utviklingen i dette markedet samt sentrale problemstillinger
 • Kjennskap til viktige virkemidler i energi- og klimapolitikken, samt nye energiteknologier, og hvordan disse kan påvirke energimarkedene

Ferdigheter:

 • Kunne analysere og forstå hvordan ulike drivkrefter kan påvirke energimarkeder
 • Kunne analysere og forstå hvordan markedsmakt kan påvirke energimarkeder, og hva som kjennetegner markeder for ikke-fornybare ressurser.
 • Kunne analysere og forstå markedslikevekten i et vannkraftbasert kraftmarked ved bruk av økonomiske modeller, og forstå hva som påvirker vannkraftprodusentenes valg av produksjon.
 • Kunne analysere og forstå effekten av ulike typer energi- og klimapolitikk i energimarkedet.
 • Campus-undervisning uten streaming

  Forelesninger (inkl. flere gjesteforelesninger), øvingstimer, egenstudier, semesteroppgave (i grupper).

 • Øvingstimer. Veiledning og tilbakemeldinger ifm. skriving av semesteroppgave.
 • Utvalgte artikler og bokkapitler, inkl. deler av følgende bøker:

  Førsund, F. R. (2007): Hydropower Economics. International Series in Operations Research and Management Science, ISOR 112, Springer 2007. ISBN 978-0-387-73026-4

  Pepermans, G. J. Morbee, M. Ovaere and S. Proost (2023): Energy Economics (3rd edition), Acco.

  Mye av pensum vil være tilgjengelig på Canvas (unntak: boka til Pepermans mfl.). Pensumplan publiseres på Canvas i god tid før første forelesning.

 • Grunnleggende mikroøkonomi tilsvarende ECN110, og introduksjonskurs i matematikk tilsvarende ECN102/MATH100.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer) som teller 100%.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Semesteroppgave og to av tre obligatoriske innleveringsoppgaver må bestås. Semesteroppgaven skrives i gruppe på 2-3 studenter. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys.
 • Emnet vil bli undervist på engelsk. Semesteroppgaven og obligatoriske oppgaver må skrives på engelsk, mens eksamen kan skrives på norsk eller engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • Forelesninger 2x2 timer pr. uke. Øvingstimer 2x2 timer pr. uke.
 • GSK