Course code ECN230

ECN230 Internasjonal økonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset skal danne forbindelseslinjer mellom internasjonal handelsteori og anvendt økonomi.

All kursinfo, plan, øvinger, og gamle eksamener kan man se på websider:

http://arken.nmbu.no/~robega/ECN230/

Læringsutbytte:

Studentene skal utvikle:

-en forståelse for hvorfor land handler med hverandre og handel oppstår, -

-kunnskap om betydningen av forhold ved tilbudet og etterspørselen når man analyserer fordelene ved handel,

- evne til å vurdere velferdseffekter av ulike handelsregimer: proteksjonistisk, frihandel og styrt handel, og av andre former for statlig intervensjon for å fremme økonomisk utvikling,

- et konseptuelt rammeverk for å vurdere internasjonal konkurransedyktighet, komparative fortrinn, utenlandsinvesteringer og strategisk atferd.

Læringsaktiviteter:

Aktiviteter:

1. Selvstudie: studentene forventes å ha lest litteratur før forelesningene og øvingstimene. Det vil gis fire oppgavesett som skal bedømmes til bestått. 

2. Forelesninger: det er ikke nødvendig å delta på forelesninger, men anses som nyttig ettersom øvelsene og casene er direkte relatert til materiale som presenteres i timen. 

3. Øvelser: det er fire oppgaver som vil være relatert til forelesninger. Studentene forventes å fullføre disse oppgavene under øvingstimer på datoene som er gitt i kursplanen. 

4. Case: studentene skal jobbe med en case som en gruppeoppgave. Masterstudenter kan bli pålagt å presentere sin case på slutten av semesteret.  

Pensum:

Appleyard and Field (A+F). International Economics (International Edition), McGraw-Hill, 4th edition 2006. Tilleggspensum på nettet:

http://arken.nmbu.no/~robega/ECN230/

Forutsatte forkunnskaper:
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I og ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd.
Anbefalte forkunnskaper:
Bakgrunnskunnskaper i grunnleggende mikroøkonomi viktig; makroøkonomi mindre viktig.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske aktiviteter: 4 øvingsoppgaver og 1 case study

Det er 4 øvingsoppgaver (oppgavesett med enkle numeriske beregninger som er relatert til handels- eller handelspolitisk analyse). Grupper vil bli tildelt til å jobbe med oppgavesettene (og relaterte spørsmål). Øvelser er planlagt i semesterplanen der kursansvarling og lærerassistent vil være til stede. Studentene kan velge å jobbe i grupper eller alene, men oppgaven må leveres (som gruppe eller individuelt) og godkjennes. Detaljert tilbakemelding vil bli gitt på det innsendte arbeidet.

Oppgavesett er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen. 

Case studiet er relatert til scenariet som ble behandlet i den siste forelesningssesjonen, analyserer et selskaps internasjonaliseringsstrategi, for eksempel, beslutningen om å eksportere eller søke markeder i utlandet gjennom utenlandske investeringer. Dette er en skriftlig 3-4 siders oppgave som gir en forklaring på firmaets valg av internasjonalisering (markeder gjennom eksport eller utenlandske investeringer). Detaljert tilbakemelding vil bli gitt på casen.

Masterstudenter kan bli bedt om å presentere sin case som en del av oppgaven. 

Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%. Eksamen skal besvares på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:

250 timer hvorav:

det er omtrent 48 timer med organiserte aktiviteter (18 forelesninger, 4 gruppeøvelser, 1 potensiell case study presentasjon og 1 avsluttende eksamensgjennomgang); og 

200 timer med selvstudie, lesing, forarbeid til øvelser, og forskning / skriving av case studie. 

Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
48 timer: 22 x 2 timer forelesning eller gruppeøvelser (4 timer pr uke); 1 presentasjon og avsluttende eksamensgjennomgang
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer