Course code ECN230

ECN230 Internasjonal økonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset skal danne forbindelseslinjer mellom internasjonal handelsteori og anvendt økonomi.

Alle kurinfo, plan, øvinger, og gamle eksamene kan man se på websider:

http://arken.nmbu.no/~robega/ECN230/

Læringsutbytte:
Studentene skal utvikle en forståelse for: - hvorfor land handler og handel oppstår, - kunnskap om betydningen av tilbud og etterspørsel i å bestemme fordelene ved handel, - evne til å vurdere velferdseffekter av ulike handelsregimer: proteksjonistisk, frihandel og styrt handel, og av andre former for statlig intervensjon for å fremme økonomisk utvikling, - et rammeverk for å vurdere internasjonal konkurransedyktighet, komparative fortrinn, utenlandsinvesteringer og strategisk atferd.
Læringsaktiviteter:
Studentene forventes å ha lest litteratur før forelesningene. Det vil gis fire oppgavesett som skal bedømmes til bestått. 
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Appleyard and Field (A+F). International Economics (International Edition), McGraw-Hill, 4th edition 2006. Tilleggspensum på nettet:

http://arken.nmbu.no/~robega/ECN230/

Forutsatte forkunnskaper:
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I og ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd.
Anbefalte forkunnskaper:
Bakgrunnskunnskaper i grunnleggende mikroøkonomi viktig; makroøkonomi mindre viktig.
Obligatorisk aktivitet:
4 oppgavesett (exercise sets) som skal innleveres. Oppgavesett er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen. 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (100%). Eksamen skal besvares på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
40 timer forelesning 4 timer forelesning pr. uke. 8 timer øvingssessjoner (4 øvinger x 2 timer)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bestått / Ikke bestått