Detaljer om emnet ECN230

ECN230 Internasjonal økonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Kurset skal danne forbindelseslinjer mellom internasjonal handelsteori og anvendt økonomi.

Alle kurinfo, plan, øvinger, og gamle eksamene kan man se på websider:

http://arken.nmbu.no/~robega/ECN230/

Læringsutbytte:
Studentene skal utvikle en forståelse for: - hvorfor land handler og handel oppstår, - kunnskap om betydningen av tilbud og etterspørsel i å bestemme fordelene ved handel, - evne til å vurdere velferdseffekter av ulike handelsregimer: proteksjonistisk, frihandel og styrt handel, og av andre former for statlig intervensjon for å fremme økonomisk utvikling, - et rammeverk for å vurdere internasjonal konkurransedyktighet, komparative fortrinn, utenlandsinvesteringer og strategisk atferd.
Læringsaktiviteter:
Studentene forventes å ha lest litteratur før forelesningene. Det vil gis fire oppgavesett som skal bedømmes til bestått. 
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Appleyard and Field (A+F). International Economics (International Edition), McGraw-Hill, 4th edition 2006. Tilleggspensum på nettet:

http://arken.nmbu.no/~robega/ECN230/

Forutsatte forkunnskaper:
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I og ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd.
Anbefalte forkunnskaper:
Bakgrunnskunnskaper i grunnleggende mikroøkonomi viktig; makroøkonomi mindre viktig.
Obligatorisk aktivitet:
4 oppgavesett (problem sets) som skal innleveres. Oppgavesett er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen. 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (100%). Eksamen skal besvares på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
40 timer forelesning 4 timer forelesning pr. uke. 8 timer øvingsessjoner (4 øvinger x 2 timer)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått