ECN230 Internasjonal handel, politikk og utvikling

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Roberto Javier Garcia

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

250 timer hvorav:

Det er omtrent 46 timer med organiserte aktiviteter (18 forelesninger, 4 gruppeøvelser, og 1 avsluttende eksamensgjennomgang).

200 timer med selvstudie, lesing, forarbeid til øvelser, og forskning / skriving av case studie.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kurset er designet for å fremme forståelsen av mikroøkonomisk teori ved å bruke den i en flerlandskontekst for å ta opp spørsmål knyttet til den globale økonomien og næringslivet, for eksempel handel, økonomisk utvikling, sysselsetting, inntektsulikhet, politikk og velferdsanalyse. Mens vektleggingen er mikroøkonomien til internasjonal handel, har mange av problemene som må tas opp makroøkonomiske konsekvenser (sysselsetting, sektorutvikling og vekst).

Alle kursinfo, plan, øvinger, og gamle eksamener kan man se på websider:

arken.nmbu.no/~robega/ECN230/

Dette lærer du

Gjennom lesning av pensum og forelesninger, og deltakelse i formelle gruppearbeidsoppgavesett og andre øvelser i klassen bør læringsutbyttet for studenten inkludere følgende.

Kunnskap:

 • En forståelse av hvorfor nasjoner handler og under hvilke forhold handel skjer
 • Et solid grunnlag for rollen tilbuds- og etterspørselsfaktorer spiller for å bestemme gevinstene fra handel vs. kostnadene ved økonomisk tilpasning fra internasjonal konkurranse
 • Forståelse av effekten handelspolitikken har på handel (kvantitet og verdenspriser), økonomi (innenlandske priser, forbruk og produksjon), og samfunnsaktørenes velferd (forbruker- og produsentoverskudd og statlige inntekter/utlegg), og hvordan handel (politikk) utgjør en del av strategisk atferd
 • En forståelse for det komplekse forholdet som eksisterer mellom handel (varer og tjenester) og grenseoverskridende strømmer av kapital og arbeidskraft.

Ferdigheter:

 • Evnen til konstruere en generell likevektsmodell av en økonomi for å utføre grafisk handelspolitisk analyse av sektorvirkningene når et land liberaliserer eller begrenser handelen
 • Evnen til å konstruere en delvis likevektsmodell av en sektor for å utføre grafisk handelspolitisk analyse av effekten (innenfor og på tvers av land) av å liberalisere eller begrense handel

Generell kompetanse:

 • Evnen til å jobbe i små grupper med spesifikke oppgaver knyttet til handelsanalyse
 • Evne til å delta i kritisk diskusjon eller debatt om tolkning av resultater etter nøye refleksjon over forutsetningenes begrensninger.
 • Aktiviteter:

  1. Selvstudie: studentene forventes å ha lest pensum før forelesningene og øvingstimene. Det vil gis fire oppgavesett som skal bedømmes til bestått.

  2. Forelesninger: det er ikke nødvendig å delta på forelesninger, men det anses som nyttig ettersom øvelsene og casene er direkte relatert til materiale som presenteres i timen.

  3. Øvelser: det er fire oppgaver som vil være relatert til forelesningene. Studentene forventes å fullføre disse oppgavene under øvingstimer på datoene som er gitt i kursplanen.

 • En øvingslærer vil være tilgjengelig i øvingstingene. Læreren vil normalt være tilgjengelig under øvingsøktene og holder kontortid, hvor studentene kan komme innom og stille spørsmål. Om studenten ønsker mer tilbakemelding eller følge opp noe fra undervisningen, kan dette gjøres via kontortid eller e-post.
 • Appleyard and Field (A+F). International Economics (International Edition), McGraw-Hill, siste utgave eller tidligere versjoner. Tilleggspensum på nettet:

  arken.nmbu.no/~robega/ECN230/

 • Grunnleggende kunnskaper i mikroøkonomi - ECN110 I - Hvordan tenke som en økonom er essensielt.
 • En skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%. Eksamen skal besvares på engelsk. Det vil ikke være krav om beregninger og grafer er kun nødvendig når det er spesifisert i oppgaven. Grafisk analyse kan brukes etter studentens egne preferanser.
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Obligatoriske aktiviteter: 4 øvingsoppgaver

  Det er 4 øvingsoppgaver (oppgavesett med enkle numeriske beregninger som er relatert til handels- eller handelspolitisk analyse). Grupper vil bli tildelt til å jobbe med oppgavesettene (og relaterte spørsmål). Øvelser er planlagt i semesterplanen der emneansvarling og lærerassistent vil være til stede. Studentene kan velge å jobbe i grupper eller alene, men oppgaven må leveres (som gruppe eller individuelt) og godkjennes. Detaljert tilbakemelding vil bli gitt på det innsendte arbeidet.

  Oppgavesett er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen.

 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • 46 timer: 22 x 2 timer forelesning eller gruppeøvelser (4 timer pr uke); avsluttende eksamensgjennomgang
 • Bokstavkarakterer
 • GSK