Course code ECN230

ECN230 Internasjonal økonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset skal danne forbindelseslinjer mellom internasjonal handelsteori og anvendt landbruksøkonomi.
Læringsutbytte:
Studentene skal utvikle en forståelse for: - hvorfor land handler og handel oppstår, - kunnskap om betydningen av tilbud og etterspørsel i å bestemme fordelene ved handel, - evne til å vurdere velferdseffekter av ulike handelsregimer: proteksjonistisk, frihandel og styrt handel, og av andre former for statlig intervensjon for å fremme økonomisk utvikling, - et rammeverk for å vurdere internasjonal konkurransedyktighet, komparative fortrinn, utenlandsinvesteringer og strategisk atferd.
Læringsaktiviteter:
Studentene forventes å ha lest litteratur før forelesningene. Det vil gis ca. fire oppgavesett som skal bedømmes til bestått.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
· Appleyard and Field, (A+F), International Economics (International Edition), McGraw-Hill, 4th edition 2006 · Tilleggspensum på nettet http//athene.umb.no/emner/ECN230
Forutsatte forkunnskaper:
ECN120 og ECN210.
Anbefalte forkunnskaper:
Bakgrunnskunnskaper i grunnleggende mikroøkonomi viktig; makroøkonomi mindre viktig.
Obligatorisk aktivitet:
4 oppgavesett (problem sets) som skal innleveres
.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Detaljert kursinfo på emnets webside: http://athene.umb.no/emner/ECN230 Studenter som tidligere har tatt et emne i internasjonal økonomi oppfordres til å ta ECN 330 fremfor ECN 230.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
40 timer forelesning 4 timer forelesning pr. uke. 8 timer øvingsessjoner (4 øvinger x 2 timer)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått