Detaljer om emnet ECN230

ECN230 Internasjonal økonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Kurset skal danne forbindelseslinjer mellom internasjonal handelsteori og anvendt landbruksøkonomi.
Læringsutbytte:
Studentene skal utvikle en forståelse for: - hvorfor land handler og handel oppstår, - kunnskap om betydningen av tilbud og etterspørsel i å bestemme fordelene ved handel, - evne til å vurdere velferdseffekter av ulike handelsregimer: proteksjonistisk, frihandel og styrt handel, og av andre former for statlig intervensjon for å fremme økonomisk utvikling, - et rammeverk for å vurdere internasjonal konkurransedyktighet, komparative fortrinn, utenlandsinvesteringer og strategisk atferd.
Læringsaktiviteter:
Studentene forventes å ha lest litteratur før forelesningene. Det vil gis ca. fire oppgavesett som skal bedømmes til bestått.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
· Appleyard and Field, (A+F), International Economics (International Edition), McGraw-Hill, 4th edition 2006 · Tilleggspensum på nettet http//athene.umb.no/emner/ECN230
Forutsatte forkunnskaper:
ECN120 og ECN210.
Anbefalte forkunnskaper:
Bakgrunnskunnskaper i grunnleggende mikroøkonomi viktig; makroøkonomi mindre viktig.
Obligatorisk aktivitet:
4 oppgavesett (problem sets) som skal innleveres
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Detaljert kursinfo på emnets webside: http://athene.umb.no/emner/ECN230 Studenter som tidligere har tatt et emne i internasjonal økonomi oppfordres til å ta ECN 330 fremfor ECN 230.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
40 timer forelesning 4 timer forelesning pr. uke. 8 timer øvingsessjoner (4 øvinger x 2 timer)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått