Course code ECN211

ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Mari Olsen Mamre, Audun Hoemsnes Moss
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
1. Innledning: Markeder og institusjoner. 2. Spillteori. 3. Monopol og reguleringsteori. 4. Oligopoler. 5. Etablering av konkurranse. 6. Velferdsteori. 7. Risiko, usikkerhet og forsikring. 8. Atferdsøkonomi. 9. Asymmetrisk informasjon. 10. Eksterne effekter. 11. Kollektive goder.
Læringsutbytte:
Studentene skal ved fullført kurs: - Forstå og løse grunnleggende spillproblemer. - Forstå og analysere effekten av endret markedsstruktur, som f.eks. oligopol og monopol. - Forklare betingelser for samfunnsøkonomisk optimal løsning, og sammenhengen mellom dette og utfallet av ulike typer markedsstrukturer. - Forklare hvordan begrenset rasjonalitet kan påvirke individers atferd i markedet. -Forstå og analysere markedseffekter av usikkerhet og asymmetrisk informasjon. - Forstå behovet for regulering av bedriftsatferd knyttet til naturlig monopol, eksternaliteter og kollektive goder, og analysere effekten er reguleringer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingstimer og årlig gjesteforelesning fra Konkurransetilsynet.
Læringsstøtte:
Nettstøtte. Øvingstimer.
Pensum:
Informasjon om pensum gis ved semesterstart
Forutsatte forkunnskaper:
ECN110 Innføring i mikroøkonomi eller tilsvarende, ECN102 Innføring i matematikk for økonomer eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:
Tre av fire øvingsoppgaver må være bestått. Obligatoriske aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%)
Sensor:
Tilsynssensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer øvinger pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått