Course code ECN211

ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
1. Innledning: Markeder og institusjoner. 2. Spillteori. 3. Monopol og reguleringsteori. 4. Oligopoler. 5. Etablering av konkurranse. 6. Velferdsteori. 7. Risiko, usikkerhet og forsikring. 8. Atferdsøkonomi. 9. Asymmetrisk informasjon. 10. Eksterne effekter og kollektive goder.
Læringsutbytte:
Å kunne forstå og analysere markedstilpasning og organisering, endringer i markedsstruktur, samspillet mellom konkurransebetingelser og bedriftsadferd, og behovet og mulighetene for regulering av bedriftsadferd.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvingstimer. 
Læringsstøtte:
Nettstøtte. Øvingstimer.
Pensum:
Schotter, A. (2009): Microeconomics. A Modern Approach. First edition. Cengage Learning. Enkeltkapitler i noen andre bøker.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN110 eller tilsvarende innføringsemne i mikroøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:
Tre av fire øvingsoppgaver må være bestått. Obligatoriske aktiviteter er gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%).
Sensor:
Tilsynssensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer øvinger pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått