Course code ECN211

ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
1. Innledning: Markeder og institusjoner. 2. Spillteori. 3. Monopol og reguleringsteori. 4. Oligopoler. 5. Veien mot perfekt konkurranse. 6. Velferdsteori. 7. Risiko, usikkerhet og forsikring. 8. Ikke-rasjonell atferd. 9. Informasjonsvikt. 10. Eksterne effekter og kollektive goder.
Læringsutbytte:
Å kunne forstå og analysere markedstilpasning og -organisering, endringer i markedsstruktur, samspillet mellom konkurransebetingelser og bedriftsadferd, og behovet og mulighetene for regulering av bedriftsadferd.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Mini-eksperimenter. Øvingsoppgaver - øvingstimer.
Læringsstøtte:
Nettstøtte. Øvingstimer.
Pensum:
Schotter: Microeconomics. A Modern Approach.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN110 eller tilsvarende innføringsemne i mikroøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Tilsynssensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer øvinger pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått