Course code ECN210

ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Mette Wik
Medvirkende: Sigurd Henning Rysstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Del I: Markeder og priser. Del II: Konsument-teori. Del III: Produsent-teori. Del IV: Markedsstruktur og konkurransestrategi. Del V: Generell likevekt, effektivitet og markedssvikt.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Kurset skal gi en grunnleggende innføring i mikroøkonomisk teori: (a) Konsumentens tilpasning. (b) Produsentens tilpasning. (c) Fullkommen konkurranse og monopol. (d) Velferdsteori.

Ferdigheter: Etter dette kurset skal studenten: (i) ha en oversikt over de viktigste begreper og modeller i mikroøkonomi, (ii) kunne formulere og løse mikroøkonomiske problemstillinger grafisk og matematisk, og (iii) ha gode forutsetninger for videre studier i økonomi.

Læringsaktiviteter:
Kurset forutsetter følgende sekvens av de ulike læringselementer hver uke i 12 uker: (1) Pensumlesning. (2) Forelesning. (3) Arbeid med øvingsoppgaver. (4) Hjelp til løsning av øvingsoppgaver (øvingstimer).
Læringsstøtte:
Emnet bruker Fronter forelesningsnotater, øvingsoppgaver, eksamensoppgaver, fasiter legges ut. Det blir utarbeidet øvingsoppgavesett for hver uke, og det arrangeres 6-8 øvingstimer hver uke (avhengig av behov) der studentene får hjelp til løsning av ukens oppgaver.
Pensum:
Pindyck, R.S. og D.L. Rubinfeld: Microeconomics. Pearson eller Pindyck, R.S., D.L. Rubinfeld og T. Synnestvedt: Introduksjon til Mikroøkonomi. Pearson.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100. Det er en fordel, men ingen absolutt betingelse å ha gjennomført et innføringskurs i mikroøkonomi, for eksempel ECN110 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
En god matematikkbakgrunn vil gjøre det enklere å tilegne seg økonomisk teori. Vi anbefaler generelt at studenter tar matematikkemner.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent 7 av 10 øvingsoppgaver. Oppgavene må leveres på Fronter innen fristen og godkjennes av øvingslærer. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to år.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%).
Sensor:
Tilsynssensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer pr uke i 12 uker. Øvingstimer: 2 timer pr uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått