Course code ECN210

ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Mette Wik
Medvirkende: Sigurd Henning Rysstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Del I: Markeder og priser, Del II: Konsument-teori, Del III: Produsent-teori. Del IV: Markedsstruktur og konkurransestrategi Del V: Generell likevekt, effektivitet og markedssvikt
Læringsutbytte:
Kurset skal gi en grunnleggende innføring i mikroøkonomisk teori: (a) Konsumentens tilpasning. (b) Produsentens tilpasning. (c) Fullkommen konkurranse og monopol. (d) Velferdsteori. Gjennom dette emnet skal studenten: (i) tilegne seg en oversikt over de viktigste begreper og modeller i mikroøkonomi, (ii) lære å formulere og løse mikroøkonomiske problemstillinger grafisk og matematisk, og (iii) skaffe seg gode forutsetninger for videre studier i økonomi.
Læringsaktiviteter:
Kurset forutsetter følgende sekvens av de ulike læringselementer hver uke i 12 uker: (1) Pensumlesning. (2) Forelesning. (3) Arbeid med øvingsoppgaver. (4) Hjelp til løsning av øvingsoppgaver (øvingstimer).
Læringsstøtte:
Emnet bruker Fronter forelesningsnotater, øvingsoppgaver, eksamensoppgaver, fasiter mv legges ut. Det blir utarbeidet øvingsoppgavesett forhver uke, og det arrangeres 6-8 øvingstimer hver uke (avhengig av behov) der studentene får hjelp til løsning av ukens oppgaver.
Pensum:

Pindyck, R.S. og D.L. Rubinfeld: Microeconomics. Pearson.

eller

Pindyck, R.S., D.L. Rubinfeld og T. Synnestvedt: Introduksjon til Mikroøkonomi. Pearson.

Forutsatte forkunnskaper:
MATH100. Det er en fordel, men ingen absolutt betingelse å ha gjennomført et innføringskurs i mikroøkonomi, for eksempel ECN110 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
En god matematikkbakgrunn vil gjøre det enklere å tilegne seg økonomisk teori. Vi anbefaler generelt studenter å ta matematikkemner.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent 7 av 10 øvingsoppgaver. Oppgavene må leveres på Fronter innen fristen og godkjennes av øvingslærer.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig prøve (3,5 timer).
Sensor:
Tilsynssensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer pr uke i 12 uker. Øvingstimer: 2 timer pr uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått