ECN201 Econometrics

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Kyrre Rickertsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Enkel og multiple regresjonsanalyse. Noen hovedemner: minste kvadraters metode (MKM), hypotesetesting, brudd på forutsetningene til MKM, Generalized Least Squares (GLS) og dummy variabler. Programmet Stata blir brukt i øvingene på PC.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal kunne:

 • Grunnleggende begreper i økonometri
 • Utføre en regresjonsanalyse på økonomiske data
 • Forutsetningene bak MKM og konsekvensene av at disse forutsetningene ikke er oppfylte
 • Hypotesetesting ved t- og F-tester
 • Teste og korrigere for misspesifikasjon i en regresjon
 • Bruke av Stata i regresjonsanalyse

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Utføre enkle økonometriske beregninger ved hjelp av en kalkulator
 • Lese, tolke og kritisk evaluere rapporter og artikler som bruker regresjonsanalyser

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Identifisere problemstillinger og formulere forskbare spørsmål innen anvendt økonomi
 • Campusundervisning uten strømming. Kurset består av forelesninger, selvstudier, oppgaveløsning og computerøvelser.
 • Dere kan lage en avtale om møte med foreleser ved å sende en e-post til foreleser.
 • Jeffrey M. Wooldridge (2020). Introductory Econometrics - A Modern Approach, 7th edition, Cengage. Læreboken kan endres.

  Stata vil være tilgjengelig for innstallering på egne bærbare PCer.

 • Grunnleggende matematikk som MATH100 Brukerkurs i matematikk eller ECN102 Innføring i matematikk for økonomer, grunnleggende statistikk som STAT100 Statistikk og videregående mikroøkonomi som ECN210 Mikroøkonomi II: Konsument, produsent, marked og velferd.
 • En skriftelig eskamen på 3,5 timer som teller 100%. Karakter A-F.

  Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor vil gå gjennom opplegg for skriftlig eksamen.
 • Sju oppgavesett må leveres og være godkjent innen tidsfristene for å kunne ta skriftelig eksamen. Oppgavesettene er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konteeksamen.
 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • 250 timer. Omtrent 28 timer forelesninger og 20 timer strukturerte øvinger. Resten av tiden vil gå til egne studier i form av lesing av lærebok og videre arbeid med 10 oppgavesett.
 • Kurset overlapper delvis med ECN202 Innføring i økonometri og STAT200 Regresjonsanalyse. Studiepoengsreduksjon for ECN202 (5 poeng) og STAT200 (5 poeng).
 • GSK