Course code ECN110

ECN110 Innføring i mikroøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Mette Wik
Medvirkende: Atle Guttorm Guttormsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
I kurset gjennomgås: Konsumentens tilpasing. Produsentens tilpasning. Markedet, særlig fri konkurranse og monopol. Velferdsteori, hva markedet kan og ikke kan.
Læringsutbytte:

Kurset er et introduksjonskurs og hovedformålet er at studentene skal lære prinsippene i mikroøkonomisk teori.

Kunnskap: Etter kurset skal studentene ha fått en innføring i de viktigste begreper i mikroøkonomi. Studenten skal ha en bred kunnskap i grunnleggende temaer, teorier og problemstillinger innenfor mikroøkonomifaget.

Ferdigheter: Etter kurset skal studentene kunne formulere og løse enkle mikroøkonomiske problemstillinger og ha forutsetninger for videre studier i økonomi.

Læringsaktiviteter:
Kurset inneholder forelesninger og øvelser samt nettsider. Hensikten med øvelsene er å konkretisere forelesningene og aktivisere studentene.
Læringsstøtte:
Øvingstimer og nettsider.
Pensum:
Frank/Bernanke: Principles of Microeconomics, eller McDowell, Thom, Frank og Bernanke: Principles of Economics
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
En god bakgrunn i matematikk vil gjøre det enklere å tilegne seg økonomisk teori.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent 7 av 10 øvingsoppgaver. Oppgavene skal leveres på Fronter innen fristen og vil godkjennes av øvingslærer. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to år.
Vurderingsordning:
Skriftlig 3,5 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning. Dette vil være med å sikre kvaliteten på kurset og det akademiske nivået.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN111 - 5 stp., ECN101 - 3 stp., EDS140 - 3 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 timer pr uke i 12 uker. Øvingstimer: 2 timer pr uke i mindre grupper som jobber med øvelsesoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått