Course code ECN110

ECN110 Innføring i mikroøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Mette Wik
Medvirkende: Atle Guttormsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
I kurset gjennomgås: Konsumentens tilpasing. Produsentens tilpasning. Markedet, særlig fri konkurranse og monopol. Velferdsteori, hva markedet kan og ikke kan.
Læringsutbytte:
Kurset er et introduksjonskurs og hovedformålet er at studentene skal lære prinsippene i mikroøkonomisk teori. Mer spesifikt skal studentene gjennom kurset: (i) tilegne seg en oversikt over de viktigste begreper i mikroøkonomi, (ii) trene på å formulere og løse mikroøkonomiske problemstillinger og (iii) skaffe seg gode forutsetninger for videre studier i økonomi.
Læringsaktiviteter:
Kurset inneholder forelesninger og øvelser samt nettsider. Hensikten med øvelsene er å konkretisere forelesningene og aktivisere studentene.
Læringsstøtte:
Øvingstimer og nettsider.
Pensum:
Frank/Bernanke: Principles of Microeconomics, eller McDowell, Thom, Frank og Bernanke: Principles of Economics
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
En god bakgrunn i matematikk vil gjøre det enklere å tilegne seg økonomisk teori.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent 7 av 10 øvingsoppgaver. Oppgavene skal leveres på Fronter innen fristen og vil godkjennes av øvingslærer.
Vurderingsordning:
Skriftlig 3,5 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning. Dette vil være med å sikre kvaliteten på kurset og det akademiske nivået.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 2 timer pr uke = 24 timer. Øvingstimer: 20 timer. Lesing av litteratur og arbeid med øvingsoppgaver = 106 timer. Samlet arbeidsmengde = 150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN111 - 5 studiepoeng. 3 studiepoeng mot ECN101. 3 studiepoeng mot EDS140.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 timer pr uke i 12 uker. Øvingstimer: 2 timer pr uke i mindre grupper som jobber med øvelsesoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått