Course code ECN102

ECN102 Innføring i matematikk for økonomer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Dag Einar Sommervoll
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2020H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg et utvalg funksjoner som er viktige innenfor naturvitenskap og økonomi. Knyttet til disse funksjonene er matematiske begreper og teknikker som grenseverdier og kontinuitet, derivasjon og integrasjon, funksjonsdrøfting og optimering i en og to variable, med og uten bibetingelser. Det blir også rekker og enkle differensiallikninger.
Læringsutbytte:
Studenten skal etter kurset være komfortabel med å analysere funksjoner som naturlig dukker opp i økonomiske modeller. Dette innebærer at nøkkelregneferdigheter som derivasjon og basal formelregning skal sitte i fingrene. Videre skal studenten være i stand til å gå fra problemstilling til matematisk formulering.
Læringsaktiviteter:

Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger.

Deretter får de oppgaver/prosjektoppgaver om de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med følgende siktemål: Innlæring av regneteknikk og metoder, gi matematisk forståelse av temaene og vise hvordan temaene kan anvendes. Studentene får hjelp av øvingslærere.

Pensum:
Utvalgte deler av: Matematikk for Økonomifag 3utg. Sommervoll
Forutsatte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse (GSK)
Anbefalte forkunnskaper:
Studenter anbefales å ta ECN001.
Obligatorisk aktivitet:
10 obligatoriske innleveringer hvor av 8 må være godkjent. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to år.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
MATH100 Brukerkurs i matematikk - 10 stp.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått