Course code ECN100

ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Per Halvor Vale, Arild Einar Bjørn Angelsen, Olvar Bergland, Torstein Arne Bye, Ole Gjølberg, Stein Terje Holden, Ståle Navrud, Eirik Romstad, Ragnar Arnljot Øygard, Øyvind Nystad Handberg, Knut Einar Rosendahl, Tor Steig
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
36
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: B-ECON
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Grunnleggende økonomisk teori og hvordan teorien/tenkningen kan hjelpe til å forstå aktuelle samfunnsproblemer. I stor utstrekning skal studentene selv aktiviseres i diskusjoner og ved å skrive temaoppgaver. I begge disse aktivitetene vil det bli stilt krav om akademiske arbeidsmetoder.
Læringsutbytte:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha:

  • Kjennskap til sentrale emner i samfunnsøkonomifaget.
  • Forståelse av sentrale økonomiske begreper som marked rasjonalitet, likevekt og modell. 
  • Erfaring i å diskutere økonomiske spørsmål muntlig og skriftlig.
  • Erfaring i å planlegge og gjennomføre oppgaver sammen med andre studenter i grupper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, lesing av artikler, ekskursjon, to seminaroppgaver, presentasjoner og diskusjon av oppgaver.
Pensum:
Deler av: Røed Larsen, Erling (2004): Alt du vil vite om samfunnsøkonomi, Gyldendal. Supplerende materiale. Liste utleveres ved undervisningsstart.
Vurderingsordning:
To temaoppgaver og to kritikusoppdrag, som vurderes til bestått/ikke bestått. Alle deler av eksamen må bestås i samme semester. Ingen kontemuligheter. 
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum og opplegg for bedømming.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Overlapper 5 studiepoeng mot ECN101 og 5 studiepoeng mot EDS140.
Undervisningstid:
30 timer forelesninger, 1 dag utferd, gruppeoppgaver: 6 timer pr gruppe for presentasjon og kritikk.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått