Course code ECN100

ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Per Halvor Vale, Knut Einar Rosendahl, Arild Einar Bjørn Angelsen, Olvar Bergland, Torstein Arne Bye, Ole Gjølberg, Stein Terje Holden, Ståle Navrud, Eirik Romstad, Øyvind Nystad Handberg, Knut Einar Rosendahl, Tor Steig
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
36
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: B-ECON
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Grunnleggende økonomisk teori og hvordan teorien/tenkningen kan hjelpe til å forstå aktuelle samfunnsproblemer. I stor utstrekning skal studentene selv aktiviseres i diskusjoner og ved å skrive temaoppgaver. I begge disse aktivitetene vil det bli stilt krav om akademiske arbeidsmetoder.
Læringsutbytte:
Emnet skal bidra til at studentene tidlig får en faglig identitet og raskt sosialiseres med medstudenter. Etter å ha fullført emnet skal studentene ha fått: - Kjennskap til sentrale emner i samfunnsøkonomifaget. - Forståelse av sentrale økonomiske begreper som marked rasjoalitet, likevekt og model. - Erfaring i å diskutere økonomiske spørsmål muntlig og skriftlig. - Erfaring i å planlegge og gjennomføre oppgaver sammen med andre studenter i grupper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, lesing av artikler, ekskursjon, to seminaroppgaver, presentasjoner og diskusjon av oppgaver.
Pensum:
Deler av: Dasgupta, Partha (2007): Economics: A Very Short Introduction, Oxford University Press. Supplerende materiale. Liste utleveres ved undervisningsstart.
Vurderingsordning:
To temaoppgaver og to kritikusoppdrag, som vurderes til bestått/ikke bestått. Alle deler av eksamen må bestås i samme semester. Langsgående eksamen. Ingen kontemuligheter. Det er kun mulig å ta eksamen i den perioden det gis undervisning i emnet.
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum og opplegg for bedømming.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Overlapper 5 studiepoeng mot ECN101 og 5 studiepoeng mot EDS140.
Undervisningstid:
30 timer forelesninger, 1 dag utferd, gruppeoppgaver: 6 timer pr gruppe for presentasjon og kritikk.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått