Course code ECN100

ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Per Halvor Vale
Medvirkende: Arild Einar Bjørn Angelsen, Olvar Bergland, Torstein Arne Bye, Ole Gjølberg, Stein Terje Holden, Ståle Navrud, Eirik Romstad, Ragnar Arnljot Øygard, Øyvind Nystad Handberg, Knut Einar Rosendahl, Tor Steig
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
36
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: B-ECON
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Grunnleggende økonomisk teori og hvordan teorien / tenkningen kan hjelpe til å forstå aktuelle samfunnsproblemer. I stor utstrekning skal studentene selv aktiviseres i diskusjoner og ved å skrive obligatoriske temaoppgaver. I begge disse aktivitetene vil det bli stilt krav om akademiske arbeidsmetoder.
Læringsutbytte:
Emnet skal bidra til at studentene tidlig får en faglig identitet og raskt sosialiseres med medstudenter. Etter å ha fullført emnet skal studentene ha fått: - kjennskap til sentrale emner i samfunnsøkonomifaget - forståelse av sentrale økonomiske begreper som marked rasjoalitet, likevekt og model - erfaring i å diskutere økonomiske spørsmål muntlig og skriftlig - erfaring i å planlegge og gjennomføre oppgaver sammen med andre studenter i grupper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, lesing av artikler, ekskursjon, to seminaroppgaver, presentasjoner og diskusjon av oppgaver.
Pensum:

Deler av: Dasgupta, Partha (2007): Economics: A Very Short Introduction, Oxford University Press

Supplerende materiale. Liste utleveres ved undervisningsstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Obligatorisk aktivitet:
To temaoppgaver, to kritikusoppdrag samt tilfredstillende kjennskap til pensumlitteraturen.
Vurderingsordning:
To godkjente temaoppgaver, to godkjente kritikusoppdrag samt tilfredsstillende kjennskap til pensumlitteraturen. Alle deler av eksamen må bestås. Kjennskap til pensumlitteraturen vises i oppgavepresentasjonen og kritikus. 
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum og opplegg for bedømming.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Overlapper 5 studiepoeng mot ECN101 og 5 studiepoeng mot EDS140.
Undervisningstid:
30 timer forelesninger, 1 dag utferd, Gruppeoppgaver: 6 timer pr gruppe for presentasjon og kritikk.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått