Course code DYR214

DYR214 Laboratoriediagnostikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hege Cathrine Mittet Brun-Hansen
Medvirkende: Kaia Elizabeth Hunter
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Å forberede studenten på de laboratorieoppgaver en dyrepleier møter i klinikken. Emnet skal gi en forståelse av både praktiske og teoretiske aspekter forbundet med prøvetaking og videre behandling av ulike typer prøvemateriale for diagnostikk og forsendelse.
Læringsutbytte:

Studenten skal etter endt undervisning:

 • Kunne arbeide trygt på laboratoriet.
 • Kunne bruke mikroskop og vite hvordan en Köhler innstilling utføres.
 • Forstå prinsippene bak og kunne teknikkene for pipettering.
 • Kunne kalibrere et refraktometer.
 • Vite hvordan blodprøver skal behandles for diagnostikk, lagring og forsendelse, og kunne ivareta prøvematerialet på en måte som er skånsom mot prøvematerialet og gir størst mulig sannsynlighet for korrekte testresultater.
 • Kunne vurdere om en blodprøve er av diagnostisk kvalitet og utføre differensialtelling i blodutstryk.
 • Kunne identifisere plateklumper og estimere platetall i blodutstryk.
 • Kjenne til hvilke faktorer som avgjør om en urinprøve vil gi et pålitelig testresultat.
 • Kunne klargjøre urinprøver for diagnostikk og forsendelse, og kjenne til de vanligste diagnostiske funnene ved mikroskopering av sediment.
 • Kunne utføre stix-undersøkelse og undersøkelse av spesifikk vekt i urin.
 • Kunne utføre bakteriologisk undersøkelse av urin ved hjelp av Uricult og analysere resultatet.
 • Kunne utføre ordinært utsæd av prøvemateriale og sekundærutsæd på faste vekstmedier etter aseptiske retningslinjer.
 • Kunne utføre Gramfarging av bakterier og nytte lysmikroskopi til å bedømme bakteriens Gramegenskaper.
 • Kjenne til hvordan resistensundersøkelser av prøvemateriale gjennomføres og avleses.
 • Kunne utføre en test av desinfeksjonsrutiner og analysere resultatet.
 • Kjenne prinsippene for uttak og behandling av hudprøver og identifisere de vanligste parasitter og lidelser i og på huden.
 • Kunne ta avføringsprøver/instruere eier til dette for bakteriologisk, virologisk og parasittologisk undersøkelse.
 • Kunne utføre Baermanns teknikk for påvisning av parasitter i feces.
 • Kjenne prinsippene for diagnostikk av enkelte virus-, bakterie- og parasittinfeksjoner.
 • Kjenne til prinsipper rundt behandling og forsendelse av ulike typer biopsier, inkludert finnålsaspirater.
 • Kunne behandle en sædprøve på korrekt måte, og kjenne til hvordan en slik prøve tas. Studenten skal også vite hvordan en slik prøve vurderes.
 • Kjenne til prinsipper og tester for kvantifisering av immunglobuliner i serum eller plasma.
 • Studenten skal kjenne til hvordan man vedlikeholder og behandler diagnostisk utstyr, deriblant mikroskop, sentrifuger, refraktometer.
 • Kunne prinsippene for blodtransfusjon og hvordan man tester blodet før transfusjonen.
Læringsaktiviteter:

Kurset er lagt opp som to ukers teoretisk og praktisk undervisning fulgt av en uke der det arrangeres en praktisk stasjonseksamen.

Undervisningen vil være en kombinasjon av teori og praksis der studentene lærer hvordan prøver tas ut og prøvematerialet behandles på en slik måte at det gir størst mulig sannsynlighet for korrekte prøveresultater. 

Pensum:

Litteratur: Anbefalte bøker føres på litteraturlisten fra år til år.

Eventuelt tilleggsmateriale og kompendier deles ut i timen eller legges ut på Canvas til studentene.

Anbefalte forkunnskaper:
Klinisk praksis inkludert enkelt labkurs første studieår, ekstern praksis og emnet DYR206: Sykdomslære og dyrepleie
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk fremmøte til kursaktivitet og forelesninger.
Vurderingsordning:

Praktisk stasjonseksamen.

 Bestått/Ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Praktisk undervisning foregår i laboratoriet (Aud 7). Labfrakker må benyttes.

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Praktisk eksamen og obligatorisk aktivitet: Bestått/ Ikke bestått