DYR214 Laboratoriediagnostikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Hege Cathrine Mittet Brun-Hansen

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Se semesterplan

Om dette emnet

Å forberede studenten på de laboratorieoppgaver en dyrepleier møter i klinikken. Emnet skal gi en forståelse av både praktiske og teoretiske aspekter forbundet med prøvetaking og videre behandling av ulike typer prøvemateriale for diagnostikk og forsendelse.

Dette lærer du

Studenten skal etter endt undervisning:
 • Kunne arbeide trygt på laboratoriet.
 • Kunne bruke mikroskop og vite hvordan en Köhler innstilling utføres.
 • Forstå prinsippene bak og kunne teknikkene for pipettering.
 • Kunne kalibrere et refraktometer.
 • Vite hvordan blodprøver skal behandles for diagnostikk, lagring og forsendelse, og kunne ivareta prøvematerialet på en måte som er skånsom mot prøvematerialet og gir størst mulig sannsynlighet for korrekte testresultater.
 • Kunne vurdere om en blodprøve er av diagnostisk kvalitet og utføre differensialtelling i blodutstryk.
 • Kunne identifisere plateklumper og estimere platetall i blodutstryk.
 • Kjenne til faktorer som avgjør om en urinprøve vil gi et pålitelig testresultat.
 • Kunne klargjøre urinprøver for diagnostikk og forsendelse, og kjenne til de vanligste diagnostiske funnene ved mikroskopering av sediment.
 • Kunne utføre stix-undersøkelse og undersøkelse av spesifikk vekt i urin.
 • Kunne utføre bakteriologisk undersøkelse av urin ved hjelp av Uricult og analysere resultatet.
 • Kunne utføre ordinært utsæd av prøvemateriale og sekundærutsæd på faste vekstmedier etter aseptiske retningslinjer.
 • Kunne utføre Gramfarging av bakterier og nytte lysmikroskopi til å bedømme bakteriens Gramegenskaper.
 • Kjenne til hvordan resistensundersøkelser av prøvemateriale gjennomføres og avleses.
 • Kunne utføre en test av desinfeksjonsrutiner og analysere resultatet.
 • Kjenne prinsippene for uttak og behandling av hudprøver og identifisere de vanligste parasitter i og på huden.
 • Kunne ta avføringsprøver/instruere eier til dette for bakteriologisk, virologisk og parasittologisk undersøkelse.
 • Kunne utføre flotasjon, McMaster og SNAP teknikker for påvisning av parasitter i feces.
 • Kjenne prinsippene for diagnostikk av enkelte virus-, bakterie- og parasittinfeksjoner.
 • Kjenne til prinsipper rundt behandling og forsendelse av ulike typer biopsier, inkludert finnålsaspirater.
 • Kunne behandle en sædprøve på korrekt måte, og kjenne til hvordan en slik prøve tas. Studenten skal også vite hvordan en slik prøve vurderes.
 • Kjenne til prinsipper og tester for kvantifisering av immunglobuliner i serum eller plasma.
 • Kjenne til prinsipper bak og utførelse av hurtigtester for måling av betennelse og autoimmunitet hos hund.
 • Studenten skal kjenne til hvordan man vedlikeholder og behandler diagnostisk utstyr, deriblant mikroskop, sentrifuger, refraktometer.
 • Kunne prinsippene for blodtransfusjon og hvordan man tester mottaker og donor før transfusjonen.
 • Kurset er lagt opp som to ukers teoretisk og praktisk undervisning fulgt av en uke der det arrangeres en praktisk stasjonseksamen.

  Undervisningen vil være en kombinasjon av teori og praksis der studentene lærer hvordan prøver tas ut og prøvematerialet behandles på en slik måte at det gir størst mulig sannsynlighet for korrekte prøveresultater. 

 • Litteratur: Anbefalte bøker føres på litteraturlisten fra år til år.

  Eventuelt tilleggsmateriale og kompendier deles ut i timen eller legges ut på Canvas til studentene.

 • Praktisk stasjonseksamen.

   Bestått/Ikke bestått • Obligatorisk fremmøte til kursaktivitet og forelesninger.
 • Krav til utstyr

  Praktisk undervisning foregår i kurssal. Labfrakker må benyttes.

 • B-DYR