Course code DYR214

DYR214 Laboratoriediagnostikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Hege Cathrine Mittet Brun-Hansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Å forberede studenten på de laboratorieoppgaver en dyrepleier møter i klinikken. Emnet skal gi en forståelse av både praktiske og teoretiske aspekter forbundet med prøvetaking og videre behandling av ulike typer prøvemateriale for diagnostikk og forsendelse.
Læringsutbytte:

Studenten skal etter endt undervisning:

 • Kunne bruke mikroskop og vite hvordan en Köhler innstilling utføres.
 • Kunne pipettere og kunne hvordan pipetter justeres.
 • Kunne kalibrere et refraktometer.
 • Vite hvordan blodprøver skal behandles for diagnostikk, lagring og forsendelse, og kunne ivareta prøvematerialet på en måte som er skånsom mot prøvematerialet og gir størst mulig sannsynlighet for korrekte testresultater.
 • Kunne vurdere om en blodprøve er av diagnostisk kvalitet og utføre differensialtelling i blodutstryk.
 • Kunne identifisere plateklumper og estimere platetall i blodutstryk
 • Kjenne til hvilke faktorer som avgjør om en urinprøve vil gi et pålitelig testresultat.
 • Kunne klargjøre urinprøver for diagnostikk og forsendelse, og kjenne til de vanligste diagnostiske funnene ved mikroskopering av sediment.
 • Kjenne prinsippene for uttak og behandling av hudprøver og identifisere de vanligste parasitter og lidelser i og på huden.
 • Kunne ta avføringsprøver/instruere eier til dette for bakteriologisk og parasiitologisk undersøkelse.
 • Kjenne til prinsipper rundt behandling og forsendelse av ulike typer biopsier, samt finnålsaspirater.
 • Kunne behandle en sædprøve på korrekt måte, og kjenne til hvordan en slik prøve tas. Studenten skal også vite hvordan en slik prøve vurderes.
 • Studenten skal kjenne til hvordan man vedlikeholder og behandler diagnostisk utstyr, deriblant mikroskop, sentrifuger, refraktometer.
Læringsaktiviteter:

Kurset er lagt opp som to ukers teoretisk og praktiskundervisning fulgt av en uke der det arrangeres en OSCE stasjonstest.

Undervisningen vil være en kombinasjon av teori og praksis der studentene lærer hvordan prøver tas ut og prøvematerialet behandles på en slik måte at det gir størst mulig sannsynlighet for korrekte prøveresultater. 

Pensum:

Litteratur: Anbefalte bøker føres på litteraturlisten fra år til år.

Eventuelt tilleggsmateriale og kompendier deles ut i timen eller legges ut på Fronter til studentene.

Anbefalte forkunnskaper:
Klinisk praksis inkludert enkelt labkurs første studieår, ekstern praksis og faget DYR206: Sykdomslære og dyrepleie
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk fremmøte til kursaktivitet og ellers ordinære fraværsregler gjelder.
Vurderingsordning:

Vurdering: OSCE praktisk stasjonstest bestående av 4 stasjoner.

Vurderingsuttrykk: Bestått- Ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Studentene skal i den praktiske uken stille i passende klinikktøy.

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: OSCE eksamen og obligatorisk aktivitet: Bestått / Ikke bestått