DYR211 Avsluttende klinisk praksis

Studiepoeng:16.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Nina Hammervoll, Inga Kristine Ulsrud Myren

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning og vurdering i høstsemesteret.

Om dette emnet

Varighet er 10 uker: 9 uker i ekstern praksis og 1 uke rehabiliteringskurs på NMBU Veterinærhøgskolen. Se semesterplan for detaljer. 

Ekstern praksis ved forhåndsgodkjente private dyreklinikker som har skriftlig avtale med skolen.

Hovedvekten på denne praksisen skal være på anestesi og smertelindring, smittevern, rehabilitering, laboratoriearbeid og administrativ kompetanse i klinikkdrift, i tillegg til ytterligere trening i dyrepleieferdigheter. Det er ønskelig at studenten i siste del av praksisen behersker alt arbeid som en dyrepleier utfører på en smådyrklinikk. Det legges stor vekt på generisk kompetanse og forståelse for at skolemedisin skal være forskningsbasert.

Blokken inkluderer et rehabiliteringskurs i regi av NMBU.

Dette lærer du

Formål:

Gi studenten praktisk kunnskap om og realistisk erfaring med klinikkdrift og veterinærmedisinsk behandling av dyr.

Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha gode kunnskaper og ferdigheter i anestesi og smertelindring
 • Ha gode kunnskaper og praktiske ferdigheter i smittevern
 • Ha kjennskap til rehabilitering
 • Ha gode kunnskaper og praktiske ferdigheter i laboratorievirksomhet og diagnostiske hjelpemidler
 • Ha kjennskap til grunnleggende prinsipper innen administrasjon og klinikkdrift
 • Ha kjennskap til resepsjonsarbeid
 • Kunne reflektere over og vurdere egne ferdigheter og begrensninger.
 • Kunne kommunisere profesjonelt med arbeidskolleger og publikum.
 • Ha forståelse og motivasjon for livslang læring og profesjonell utvikling.
 • Ha forståelse for viktigheten av forskningsbasert kunnskapsutvikling.
 • Praktisk undervisning i klinikk og obligatoriske innleveringer.

  Spesifikke ferdighetsmål er angitt i ferdighetslister studenten får tilgang til i Canvas. 

 • Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden.

  Anbefalt litteratur finnes i litteraturliste tilgjengelig på Canvas.

 • Vurdering: Bestått klinikkperiode og E-portefølje

  Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått  • Praksis er obligatorisk og det kreves 100% oppmøte for å få praksisperioden godkjent. Det tillates ikke ugyldig fravær eller dårlige holdninger/adferd i klinikken (Se regler for klinikkgodkjenningen).

  Fraværsregler: Studenten kan bruke 3 egenmeldingsdager for egen sykdom eller begravelser i nærmeste familie, og det må gå minst 14 dager mellom hver av disse. Fravær utover disse tre dagene skal dokumenteres med legeerklæring, som sendes emneansvarlig per mail. Dette fraværet må, dersom det overskrider 20%, tas igjen i etterkant. Emneansvarlig avgjør i hvilken grad - potensielt i sin helhet. Alt ugyldig fravær må tas igjen i sin helhet. 

  Det gis ikke fritak av helseårsaker eller andre årsaker, men man kan søke om spesiell tilrettelegging, f.eks å ta praksisen over lengre tid 

  Evaluering: Studenten skal evalueres av klinikken, og det vil være obligatoriske innleveringer i emnet via Canvas (e-portefølje), etter gitte leveringsfrister. Det kan kreves innlevering av en utvidet journal i løpet av perioden. 

  Progresjonen i praktiske ferdigheter evalueres via en skriftlig ferdighetsliste som leveres inn i Canvas innen gitt frist. Godkjenning av dette er et praksiskrav.

  Ved ikke godkjente innleveringer i e-porteføljen får studenten mulighet til å revidere tidligere innlevert materiale.

 • Krav til utstyr:

  Arbeidstøy i henhold til gjeldende regler. Avtales med eksternklinikk. Navnskilt med fullt navn og "dyrepleierstudent". Saks med butte ender. Søsterur med sekundviser.

  Skrivesaker til eget bruk. Stetoskop og termometer er en fordel, men ikke påkrevet.

 • B-DYR