Course code DYR211

DYR211 Avsluttende klinisk praksis

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Anette Tøgard Bjerke
Studiepoeng: 16.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning og vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Varighet: 10 uker

Praksis ved forhåndsgodkjente eksterne private dyreklinikker som har skriftlig avtale med skolen.

Hovedvekten på denne praksisen skal være på anestesi og smertelindring, smittevern, rehabilitering, laboratoriearbeid og administrativ kompetanse i klinikkdrift, i tillegg til ytterligere trening i dyrepleieferdigheter. Det er ønskelig at studenten i siste del av praksisen behersker alt arbeid som en dyrepleier utfører på en smådyrklinikk. Det legges stor vekt på generisk kompetanse og forståelse for at skolemedisin skal være forskningsbasert.

Blokken inkluderer et tredagers rehabiliteringskurs i regi av skolen.

Læringsutbytte:

Formål:

Gi studenten praktisk kunnskap om og realistisk erfaring med klinikkdrift og veterinærmedisinsk behandling av dyr.

Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

  • Ha gode kunnskaper og ferdigheter i anestesi og smertelindring
  • Ha gode kunnskaper og praktiske ferdigheter i smittevern
  • Ha kjennskap til rehabilitering
  • Ha gode kunnskaper og praktiske ferdigheter i laboratorievirksomhet og diagnostiske hjelpemidler
  • Ha kjennskap til grunnleggende prinsipper innen administrasjon og klinikkdrift
  • Ha kjennskap til resepsjonsarbeid
  • Kunne reflektere over og vurdere egne ferdigheter og begrensninger.
  • Kunne kommunisere profesjonelt med arbeidskolleger og publikum.
  • Ha forståelse og motivasjon for livslang læring og profesjonell utvikling.
  • Ha forståelse for viktigheten av forskningsbasert kunnskapsutvikling.
Læringsaktiviteter:

Praktisk undervisning i klinikk og obligatoriske innleveringer.

Spesifikke ferdighetsmål er angis i ferdighetslister studenten får tilgang til i Canvas. 

Pensum:

Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden.

The complete textbook of veterinary nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing og annen anbefalt litteratur.

Obligatorisk aktivitet:

Praksis er obligatorisk og det kreves 100% oppmøte for å få praksisperioden godkjent. Det tillates ikke ugyldig fravær eller dårlige holdninger/adferd i klinikken (Se regler for klinikkgodkjenningen).

Fraværsregler: Studenten kan bruke 3 egenmeldingsdager for egen sykdom eller begravelser i nærmeste familie, og det må gå minst 14 dager mellom hver av disse. Fravær utover disse tre dagene skal dokumenteres med legeerklæring, som sendes blokkansvarlig per mail. Dette fraværet må, dersom det overskrider 20%, tas igjen i etterkant. Blokkansvarlig avgjør i hvilken grad - potensielt i sin helhet. Alt ugyldig fravær må tas igjen i sin helhet. Det gis ikke fritak av helseårsaker eller andre årsaker. 

Evaluering: Studenten skal evalueres av klinikken, og det vil være obligatoriske innleveringer i emnet via Canvas (e-portefølje), etter gitte leveringsfrister. Det kan kreves innlevering av en utvidet journal i løpet av perioden. 

Progresjonen i praktiske ferdigheter evalueres via en skriftlig ferdighetsliste som leveres inn i Canvas innen gitt frist. Godkjenning av dette er et praksiskrav.

Ved ikke godkjente innleveringer i e-porteføljen får studenten mulighet til å revidere tidligere innlevert materiale.

Vurderingsordning:

Vurdering: Bestått klinikkperiode og E-portefølje

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått 

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Arbeidstøy i henhold til gjeldende regler. Avtales med eksternklinikk. Navnskilt med fullt navn og "dyrepleierstudent". Saks med butte ender. Søsterur med sekundviser.

Skrivesaker til eget bruk. Stetoskop og termometer er en fordel, men ikke påkrevet.

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Praksis og e-portefølje: Bestått / Ikke bestått