Course code DYR211

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
REIS300 Naturbasert reiseliv NO 10
REIS200 Reiseliv som fenomen og næring NO 10
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk EN, NO 10
TBM200 Materiallære NO 10
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 10
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL210 Virveldyr NO 10
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN, NO 10
VET410 Introduksjon til biostatistikk EN 10
VANN210 Limnologi / ferskvannsøkologi NO 10
VANN200 Hydrologi EN, NO 10
TRE210 Trelastindustri NO 10
TPS210 Transport av væsker og gasser NO 10
TMP399 Prosjektarbeid NO 10
TBM250 Elementmetoden EN, NO 10
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer NO 10
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D NO 10
THT311 Vannressursforvaltning og renseteknologi EN 10
THT291 Avfallsteknologi NO 10
THT283 Bærekraftige avløpsløsninger - desentrale-, natur- og kretsløpsbaserte systemer EN 10
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer EN 10
THT272 Renseteknologi for vann og avløp- internasjonalt: grunnkurs EN 10
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs NO 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger NO 10
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere NO 10
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
LAA231 Grøntanleggsforvatning, org. form og forvaltning NO 10
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder EN, NO 10
MVI275 Matplanter NO 10
MVI274 Muskelmat -råvare og teknologi EN, NO 10
MVI273 Melk og melkebehandling NO 10
MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi NO 10
MINA310 Prosjekt administrasjon og forskningsplanlegging EN 10
MINA200 Forurensning - miljø NO 10
MINA100 Energi, miljø og naturressurser NO 10
MATH401 Moderne anvendt matematikk EN, NO 10
MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk EN 10