Course code DYR211

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i synkende rekkefølge Studiepoeng
EDS245 Menneskerettigheter og utvikling EN 10
EDS250 Landbruk og utvikling EN 10
EDS255 Helse, miljø og utvikling EN 10
EDS260 Globale miljøforandringer EN 5
EDS275 Skrivekurs EN 10
EDS285 Global matsikkerhet EN 10
EDS290 Utviklingsteoretiske klassikere EN 10
EDS303 Introduksjon til Internasjonale Miljøstudier EN 5
EDS304 Politisk økonomi - institusjoner og miljø EN 10
EDS305 Utviklingsteori og utviklingspolitikk EN 10
EDS312 Research Methods EN 15
EDS315 Forvaltning av genetiske ressurser: Lover og regulering EN 5
EDS330 Politisk økologi EN 10
EDS348 Miljøpolitikk og forvaltning EN 10
EDS350 Økologi og samfunn EN 10
EDS355 Klimaendring og Utvikling EN 10
EDS360 Konflikt og utvikling EN 10
EDS365 Kystsone, marine og akvatiske ressurser EN 10
EDS370 Kjønn og utvikling EN 5
EDS371 Introduksjon til etterretningsstudier og internasjonale relasjoner EN 10
EDS372 Aktuelle tema innen sikkerhetsstudier EN 10
EDS373 Piratvirksomhet og internasjonale relasjoner EN 10
EDS374 Internasjonal relasjonsteori EN 15
EDS375 Viderekommende emner i internasjonale studier EN 10
EDS376 Religion, politikk og Islam EN 10
EDS377 Utenrikspolitikk EN 10
EDS378 Afghanistan/ Pakistan statsdannelse og konflikt EN 5
EDS379 Global politisk økonomi EN 10
EDS380 Internasjonale Organisasjoner EN 10
EDS381 Suverenitet og staten i internasjonale relasjoner EN 10
EDS382 EUs sikkerhetspolitikk EN 10
EDS384 Utvikling og miljø i praksis, Tanzania EN 15
EDS387 Stat og sivilt samfunn i utvikling og miljøforvaltning i India EN 15
EDS415 Kvalitative metoder i samfunnsfag EN 5
EDS430 Miljø- og utviklingsstudier for og av PhD-studenter EN 15
EIE100 Innføring i eiendomsfag II NO 10
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
EIE105 Kart- og landmålingslære NO 5
EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning NO 10
EIE202 Eiendomshistorie NO 10
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
EIE280 Land rights EN 5
EIE302 Jordskiftearbeid NO 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 5
EIE305 Individuell fordypningsoppgave (litteraturstudium) i eiendomsfag EN, NO 10
EIE306 Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring NO 10
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
ERNÆRI07 Ernæringslære NO 7.5