DYR208 Profesjonsetikk

Studiepoeng:2

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig, 1 uke

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.

Om dette emnet

Formål

Å forberede studenten på de etiske dilemmaer de vil kunne møte på som yrkesutøver og legge grunnlag for å handle etisk i yrkesutøvelsen.

Å bevisstgjøre studenten på deres etiske ansvar i tråd med dyrehelsepersonelloven.

Dette lærer du

Studenten skal etter endt undervisning:

 • Vite hva det vil si å være en profesjonsutøver. Vite hvilket samfunnsmandat dyrehelsepersonell er satt til å forvalte og at de som dyrepleier deler et felles verdisett som ligger til grunn for utøvelse av yrket.
 • Kjenne til og kunne anvende de profesjonsetiske retningslinjene i refleksjoner over sitt praktiske arbeid
 • Ha en etisk bevissthet og kunne utvikle etisk dømmekraft som studenten kan ha nytte av i utøvelsen av sitt yrke.
 • Bruke de verktøy de kan bruke til å reflektere i konkrete situasjoner og reflektere i praksis og ikke kun reflektere rundt/etter praksis.
 • Ha kjennskap til forskjellige yrkesretninger og reflektere rundt etiske problemstillinger innen de forskjellige retningene.
 • Forstå og reflektere rundt etiske problemstillinger som oppstår i tett samarbeid med veterinærer.
 • Ha forståelse for lovverket og deres juridiske ansvar som yrkesutøver.
 • Undervisningsformer og innfallsvinkel

  Interaktive forelesninger og kasus basert gruppearbeid.

 • Læremidler

  Forelesningsnotater

 • Klinisk praksis.
 • Muntlig gruppefremføring.

  Bestått/Ikke bestått

 • Intern og ekstern sensor på muntlig eksamen.
 • Obligatorisk undervisning og studiekrav (fraværsregler)

  Undervisningen er obligatorisk og krever aktiv deltakelse.

  Ved gyldig fravær utover 10% må studenten presentere et skriftlig refleksjonsnotat innen tema(ene).

 • Krav til utstyr

  Ingen

 • B-DYR
 • Bestått/ Ikke bestått
 • Tatt opp til studieprogrammet Bachelor i dyrepleie