Course code DYR202

DYR202 Forsøksdyrlære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Olav Reksen
Medvirkende: Kristine Eraker Aasland Hansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ca. 40 stk
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Innhold:

Teorikurs (3 uker) med innføring i prinsippene bak moderne forsøksdyrlære. Kurset tar opp bl.a.:

Etikk, lovgivning og saksgang rundt dyreforsøk

Valg av dyreart (biologi og genetikk)

Fisk og vilt som forsøksdyr

Innflytelsen av miljøfaktorer på dyreforsøk

Dyrenes mikrobiologiske status og innflytelsen på dyreforsøk

Helsefarer og allergi

Sedasjon, anestesi og avliving av forsøksdyr

God laboratoriepraksis og kvalitetssikring

Design av dyreforsøk

Praktisk opplæring (2 uker) i stell av forsøksdyr samt enkle teknikker (injeksjoner og blodprøvetaking)

Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel:

Teorikurset består av forelesninger, gruppearbeid (som studentene presenterer for hverandre), demonstrasjoner og utflukter til forsøksdyravdelinger.

Under den praktiske opplæringen hospiterer studentene ved NMBU Veterinærhøgskolens forsøksdyravdeling og/eller eksterne avdelinger.

Pensum:
Forsøksdyravdelingens kompendium i forsøksdyrlære utgjør hoved pensum.
Anbefalte forkunnskaper:
Interesse for samfunnsdebatten rundt bruken av forsøksdyr er en fordel men ingen betingelse.
Vurderingsordning:

Eksamen:

Teorikurset avsluttes med en skriftlig eksamen.

Ingen hjelpemidler er tillatt bortsett fra kalkulator.

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer.

Studiekrav: Den praktiske delen av blokken inkluderer opplæring i, og kontroll av, studentenes praktiske ferdigheter innenfor stell og enkle teknikker i henhold til praksishåndbok.

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr:

Studenten forventes å møte opp i rene klær som ikke har vært i kontakt med dyr.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
FDYRLD04
Undervisningstid:

Blokk 2 Uke 41 - 44 (4 uker)

Forsøksdyrlære

Eksamen: Fredag 31. oktober kl. 09.00 (se studentweb for eksamens rom)

2 uker praksis vil foregå parallelt med blokk 5.

Kontinuasjonseksamen 10.august

Eksamensdetaljer: Skriftlig og praksis: A - E / Ikke bestått