DAT121 Datavitenskap innføringsemne

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Martin Thomas Horsch

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer: Forelesninger 13x2 timer = 26 timer, øvinger med veiledning 13x4 timer = 52 timer, egenarbeid 47 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokken. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokken.

Om dette emnet

Emnet gir ei innføring i datavitenskap (dataanalysemetoder og verktøy) for studenter tatt opp til 2-årig Master i datavitenskap, for å forberede studentene, som har forskjellig bakgrunn, for de avanserte emna i masterprogrammet.

Dette lærer du

Du vil være klar til å følge emner på 200-nivå i studieprogrammet Master i datavitenskap, ved å ha bygd opp tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter innen dataanalyse.
 • Forelesninger kombinert med dataøvinger tilpassa studentenes forkunnskaper og ferdigheter. Studentene anvender, utprøver og utvikler sine ferdigheter i et prosjekt innen datavitenskap.
 • Hjelpelærere vil veilede og støtte studentene under øvingstimene.
 • Kunngjøres ved kursstart.
 • Opptakskrav til masterprogrammet i data science.
 • Mappevurdering av innleveringer. Bestått/ikke bestått.
 • Ekstern sensor godkjenner opplegget for mappevurdering av innleveringer og sensorveiledningen, og vurderer rapportene.
 • Tilstedeværelse under forelesninger og øvinger på minst 10 av 14 dager.
 • Emnet tilbys kun til studenter tatt opp til 2-årig Master i datavitenskap.
  • Forelesninger: 26 timer
  • Dataøving: 52 timer
 • Master i datavitenskap
 • INF121, 5 studiepoeng
 • Bestått/ Ikke bestått
 • Realfag